Hekim Dışı Sağlık Personelinin sesi artık duyulmalıdır, hak ettiği ek ödeme, sabit ödeme ve iyileştirmeler bir an önce yapılmalıdır.

Sağlık Personelinin Dizine Makas Sapladı! Sağlık Personelinin Dizine Makas Sapladı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 nedeni ile pandemi ilan etti. Zaten Ülkemizde DSÖ pandemi ilan etmeden hükümet gereki tedbirleri almış ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sorun küresel mücadele ulusal" olarak benimsediği çalışmaları  tüm kesimlerin taktirini kazanmıştır. Gerek şeffaf olarak bilgilendirme süreci, gerek malzemelerin tedarik süreci olsun ve en önemlisi halkı bilinçlendirme süreci, vatandaşları kaostan uzak tutmak için gösterdiği çaba insan üstü bir gayret olarak yorumlanabilir.

Bu sürecin isimsiz kahramnları hekim dışı sağlık personelinin mücadelesi de gözden kaçırılmamalıdır.

Ögretmenlerin ders saatlerinin 15 saatte eşitlenmesinin istendiği, Covid-19 nedenile okulların tatil ilan edildiği, maçların seyircisiz oynandığı, kamu personelinin yarı zamanlı çalışmasının konuşulduğu bu dönemde sağlık personeli izin almayı düşünmemektedir bile.

Çünkü bilir ki kendine ihtiyaç vardır. Bilir ki tüm kamu kurumları iznli olsa, bir asker, bir polis ve bir Hekim Dışı Sağlık Personeline daha fazla iş düşer. Meslegini vicdanı ile merhameti ile yapar.

Ancak, hastanın tüm tedavi sürecinde yer alan, gece, hafta sonu, bayram ayrımı olmayan  hekim dışı sağlık personelinin haftalık çalışma saati hala 45 saat. Hiç birçalışana hesap sorulmaz, sözleşmeli yöneticinin mesai kavramı yok diye mesai geliş-gidiş saatleri bilinmez iken, acil iş ve işlemler için mesai saatinde kilitli kapılar önünde sözleşmeli yönetici bekleyen Hekim Dışı Sağlık Personeline mesaiye 10 dakika geç kaldı diye, ceza verilir bir onun mesaisi takip edilir. Sözleşmeli yönetici cocugunu okula bırakır, öglen yemege götürür, mesai saatinde gider çocugunu okuldan alır,çocugunun hiçbir okul etkinliğini kaçırmaz ama Hekim Dışı Sağlık Personeline burası bir hastane izin veremeyiz der.

Hekim Dışı Sağlık personelinin izne ayrılabilmesi kurumun ihtiyaçları dogrultusunda planlanır. Sözleşmeli Yönetici kanun dan dogan izin hakını kullanan personele verdiği izinde arar biz sana izin verdik diye lütufda bulunduğunu ima eder.

Hekim Dışı Sağlık Personelinin Sabit ödemesi emekliliğe yansımamaktadır.

Hekim Dışı Sağlık pesoneli ek ödeme alamamaktadır.

Hekim Dışı sağlık personelinin yıllardır beklediği liyakat bazlı Görevde Yükselme Sınavı Yapılmamış ve sağlıkcıların sınava girmek için beklediği müdür yardımcılığı, müdür, uzman, müfettiş, denetici, başkan yardımcısı ve başkan atamaları için kadro açılmamış olması nedeni ile sağlık personelinin kariyer planı yapması mümkün olmamaktadır. Sağlık personeli olmayan, kamuda çalışmayan, hastanede hiç çalışmamış, hastane süreçlerinden habersiz, yöneticiliği eşdost, svil toplum kuruluşlarını ağırlamak olarak gören, sorumluluk almamak için imza atmaktan kaçan, satın alma süreçlerinde yer almayan  yöneticiler nedeni ile sürekli olarak mobbinge maruz kalmaktadır. Referans merkezinin memnuniyeti dışında hedefi olmayan, kurumun sorus ve cevabı belli verimlilik parametrelerinde kurumun başarısını düşüren ve bunu personele yükleyen yöneticiler nedeni ile motivasyonu yitirmiş durumdadır.

Hekim Dışı Sağlık personeli kurumlarında yönetmeliklere uymayan geçici görevlendirmeler, eğitim hemşireliği, enfeksiyon kontrol hemşireliği, sorumlu hemşire geörevlendirmeleri nedeni ile mobinge ugramakta, daha fazla nöbet tutmak ve daha fazla iş yükü ile karşı kaşıya kalmaktadır.

25 yıl ve üzeri çalışan hekim dışı sağlık personeli ihtiyaç var denilerek nöbete konulurken, 25 yıldan daha az çalışmase olan hekim dışı sağlık personeli Bakanlığın ilgili yazılarına rağmen il - ilçe sağlık müdürlüklerinde, 112 başhekimliklerinde, başka kurumlarda geçici görev ile yıllarca görevlendirilmektede, eğitim, enfeksiyon kontrol hemşireliği gibi nöbetsiz birmlerde çalıştırılmaktadır.

Hekim Dışı Sağlık Personeli aşamadığı sorunlar ile ilgili tutanak tutar, ancak tutulan tutanak gereginin yapılması için sözleşmeli yöneticiler tarafından yine tutanak tutana gönderilir. Ancak Hekim Dışı personel Sağlık personeli yılmaz kapı kapı dıolaşarak derdini anlatmaya çalışır.

Elbette hiç bir sağlık personeli bu durumda bunları bahane göstermeyecek, mesai meftumu gözetmeden, evde eşini, annesini, çocugunu bırakarak en iyi şekilde görevini yerine getirecektir. Tıpkı depremde, selde, ve her türlü afettte oldugu gibi.

Ancak, kadrosu hastanede ve 112 lerde oldugu halde  il-ilçe sağlık sağlık müdürlüğü, 112 başhekimliklerinde, başka kurumlarda çalışan  hekim dışı sağlık personeli izin alacak, çocugunu okula bırakacak, öglen yemege evine gidecek, mesai satinde sosyal etkinlik fotografı paylaşcak, sözleşmeli yönetici alandan bir kaç kareyi sosyal medyadan paylaşacak, sahada aktif olarak çalışan personel sürekli aranıp ikaz edlip, mobbinge maruz kalcak.

Umarız, Tüm sorunları arkasında bırakıp, merhameti ve insanlığı ile  görevini yerine getiren Hekim Dışı Sağlık Personelinin sesi duyulur.