Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili Kanun, 26 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş durumda.

Kanun kapsamına giren sözleşmeli personeller 30 gün içerisinde yazılı başvuru yaptıkları takdirde kadroya geçebilecekler.

Özetle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4B maddesine tabi olan sözleşmeli sağlık personelleri aynı maddenin 4A fıkrasına tabi olacaklar. Böylelikle kadrolu sağlık personeli olacaklar.

Bu konu kanun teklifi ilk yayımlandığında da (meclise geldiğinde de) çok tartışılmıştır. Çünkü kanun teklifinde bu konudaki madde; ".. kadrolarına atananlar bu Kanunun 72 ve 74 üncü maddelerinde yer alan hükümlerden sözleşmeli personel olarak geçen süreleri dahil dört yıllık hizmet süresini tamamladıkları tarihten itibaren yararlanabilirler." Şeklindeydi.

Dr. Mustafa Soysal Hayatını Kaybetti! Dr. Mustafa Soysal Hayatını Kaybetti!

Bu cümlelerin anlamı sözleşmeli personeller bu kanunla kadroya geçseler bile sözleşmeli geçen süreler dahil 4 yıllarını doldurmadan özür grubuna (aile birliğine) bağlı yer değiştirme isteyemeyeceklerdi.

Oysa ki sözleşmeli personel 3 yıl görev yapınca kadroya geçmekte (652 sayılı KHK) ve kadroya geçince de özür grubu tayini isteyebilmektedir.

Çok tepki çeken bu düzenleme sendikaların da baskılarına rağmen komisyonlardan da aynen geçmişti. Tepkilerin artması sonucunda Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerde bu durum değiştirildi.

Yeni Yani Yürürlükteki Düzenleme Nasıl?

Değişen halinde bu düzenleme;

"Memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir."

şeklinde kanunlaştı ve yürürlüğe girdi.

Bu Değişikliğin Anlamı Nedir?

Buradan da anlaşılacağı üzere sözleşmeli iken yer değiştirme için farklı bir mevzuata tabi olanlar için o mevzuat geçerli kılındı.

Yani sözleşmeli personel bugün kadroya geçseler bile sözleşmeli olarak geçen süre dahil 3 yıllarını doldurduklarında aile birliğine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler.

Editör: Sinan Yıldırım