1800 TL tutarındaki banka lirayı alamayan sağlık çalışanları hem Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne hem de bulundukları ildeki Ziraat Bankası Şubelerine talepte bulunuyorlar ancak banka farklı sebeplerle ödemeyi yapmıyor.

Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden verilen bir bilgiye göre; 2200 hesapta para olacağı ancak bu hesaplara bloke konulacağı, 6. ay ve 12. aydaki para puanları alana kadar bloke 2200 duracağı söylendiği ileri sürüldü.

Öte yandan Ses Merkez Konseyi yaptığı açıklamda;

Öncelikle;

Sözleşme yapma özgürlüğü kişinin dilediği kişi ile sözleşme yapabilmesini ve (tip sözleşmeler istisna olmak üzere) sözleşme maddelerinin tarafların özgür iradeleri ile müzakere ve kabul edilmesi gereğini ifade eder. Hiç kimse istemediği bir sözleşme yapmaya ve kredi kartı kullanmaya zorlanamayacağı gibi, kurumlar da kişileri temsilen onların iradesini yansıtmayan, açık rızalarının alınmadığı sözleşmeler düzenleyemezler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama

Anayasanın eşitlik ilkesi idarenin uymakla yükümlü olduğu temel ilkelerden biri olup “kredi kartı sahibi olmayan personele Bankkart lira yüklenmemesi” sonucunu doğuran bir maddenin protokolde yer alması protokolü Anayasanın 10. maddesine aykırı hale getirmektedir.

Tarafların sözleşmenin konusunu belirlemede ve sözleşme düzenlemede özgür olmaları, sözleşmenin emredici hukuk kurallarına, kişilik hakkına, kamu düzenine ya da ahlak ve adaba, iyi niyet kurallarına aykırı bir sözleşme yapabilecekleri anlamını taşımaz. Dolayısıyla Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık taşıyan bu maddenin sözleşmeden çıkarılması gerekmektedir.

Uygulamalardan görüldüğü üzere “Bankkart Lira” personelin sahip olduğu “Bankkart” lara yani bankamatik kartlarına da yüklenebilmektedir.

Ayrıca Ziraat Bankasının reklamlarında “Bankkart”lar; banka kartı ve kredi kartının aynı kartta birleştiği kart” olarak tanımlanmaktadır.

Kaldı ki talep edildiği halde banka tarafından kredi kartı verilmeyen personele, kişilerin kredi kartı özelliği bulunan Bankkartları bulunduğu halde tekrar aynı banka tarafından, kredi kartı sahibi olmadıkları gerekçesiyle Bankkart Lira verilmemesine sebep olacak şekilde protokol düzenlenmesi idarenin sahip olmadığı bir yetkinin kullanılması (yetki gasbı) niteliğindedir.

Protokol ile düzenlenmesine ve bu tutarların kişilerin Bankartlarına yüklenme olanağı bulunmasına rağmen Bankanın hukuki bir gerekçe olmadan hak sahiplerinin bu tutarlardan yararlanmalarının engellenmesi örnek AYM kararlarında belirtildiği gibi Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlali sonucunu da doğurmaktadır.

Türk bankacılık sektörünün düzenlemesinden 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde BDDK sorumludur ve 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu gereğince de görev ve sorumlulukları belirli olan bu kurumun ve Rekabet Kurumu’nun bir kamu bankası lehine haksız rekabet oluşturan bu uygulaması karşısında harekete geçmesi ve haksız rekabeti önleyici müdahalede bulunması gerekli ve zorunludur.

Yukarıda sayılan sebeplerle “Bankart” larına “Bank kart Lira” yüklemesi yapılmayan personelin mağduriyetinin ivedilikle giderilmesinin sağlanması, aksi halde protokolün iptal edilmesi ve kişilerin mülkiyet hakkının ihlali sonucunu doğuracak şekilde protokol düzenleyen personel hakkında tazminat ve ceza sorumluluğuna gidilebileceği hususu Kamuoyunun bilgisine ve değerlendirmelerine saygıyla duyururuz. 18.01.2023

Editör: Ertuğrul Gülmez