Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Kan Alma Biriminde görev yapan sağlık teknisyeni A.Ö’ye verilen ‘aylıktan kesme’ cezası, açılan dava sonucu idari mahkeme tarafından iptal edildi. Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, “Üyemizin ‘aylıktan kesme’ cezasına maruz kalması sonucunda, sendikamızın mahkeme yoluna gitmesiyle birlikte, sendikamız büyük bir hukuk zaferi kazanmıştır. Aylıktan kesme cezası iptal edilmiş ve sağlık çalışanımızın haksızlığa uğradığı bu konuda mağduriyeti giderilerek hakkı teslim edilmiştir” dedi.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Kan Alma Biriminde grev yapan sağlık teknisyeni A.Ö’ye verilen ‘aylıktan kesme’ cezası, sendikanın açtığı dava üzerine idare mahkemesi tarafından iptal edildi. Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş şunları söyledi:

“Fırat Üniversitesi Hastanesi Kan Alma Biriminde görevli sağlı teknikeri üyemizin ‘aylıktan kesme’ cezasına maruz kalması sonucunda, sendikamızın mahkemeye vermesi sonucu, sendikamız büyük bir hukuk zaferi kazanmıştır. Aylıktan kesme cezası iptal edilmiş ve sağlık çalışanımızın haksızlığa uğradığı bu konuda mağduriyeti giderilerek hakkı teslim edilmiştir. Sağlık çalışanlarının çok zor şartlarda hizmet verdiğini göz önünde bulundurduğumuz zaman son zamanlarda yapılan baskı ve mobbingle mücadele etme adına yargıya başvurmaları yaygınlaşmıştır. Özellikle Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde son günlerde mobbing ve baskının artması sonucunda, sağlık çalışanları haklarını aramak için savcılıklara ve yargıya gitmek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle özellikle Fırat Üniversitesi yönetiminin diyaloga kapalı kalması, sorunu çözme noktasında herhangi bir adım atmaması nedeniyle maalesef yargı yoluyla haklarımızı aramak zorunda kalmış bulunmaktayız. Yüce Türk yargısının verdiği karar lehimize sonuçlandığından dolayı haksızlıklar mahkeme kanalıyla iptal edilmekte ve cezayı amaç edinen idarecilere bir tokat gibi cevap verilmektedir. Bu nedenle özellikle Fırat Üniversitesi’nin avukatlık ve mahkeme ücretlerini bütçesinden vermemesi adına bunlara artık son vermesini, özellikle haksızlıklara dur denilmesini ve bu konulardaki haksızlıklara engel olunması için buradan çağrıda bulunuyorum. Bu gördüğünüz ‘aylıktan kesme cezasını’ haketme adına verilen ceza, idari mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. Bunun vesilesi ile bir kez daha sağlık çalışanlarının yanında olacağımızı beyan ediyor, Türk yargısına da teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

Editör: Ertuğrul Gülmez