Genel Kurulda, MHP milletvekilleri bütçe üzerine söz aldı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, salgında kişisel hatalar olduğunu da belirterek, aşı retçilerinin ve aşıya karşı olan tepkilerin getirdiği sorunun ve buna bağlı toplumsal bağışıklamada yaşanan sorunların önemli bir negatif etken olduğuna işaret etti.

Maske kullanımındaki gevşeme ve duyarsızlığın da başka bir etken olduğuna değinen Aycan, bu durumun virüsün dolaşmasına ve dolaşmayla birlikte yeni hastalıklara ve yeni ölümlere sebep olduğunu kaydetti. Aycan, kanser ve kalp-damar hastalıklarının neden olduğu ölümlerin de yüksek olduğuna değinerek, bu rahatsızlıklara karşı tedavilerin ve taramaların devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Almanya'ya Göç Eden Doktorların Paylaşımı Tartışma Başlattı Almanya'ya Göç Eden Doktorların Paylaşımı Tartışma Başlattı

Aile hekimlerinin sorunlarına değinen Aycan, hastaların takiplerini yaptırmamasından dolayı negatif performans uygulanmamasını istedi. Aycan, aile hekimlerine kayıtlı hasta sayısının yüksek olduğunu ifade ederek, aile hekimliği hizmetinin daha etkili olması için kayıtlı kişisi sayısının 4 binden 3 bine indirilmesini önerdi.
MHP olarak, aylıklarda tüm sağlık personelini kapsayan bir iyileştirme olmasını beklediklerini vurgulayan Aycan, "Sağlık personeli arasında ayrım yapmadan; sözleşmeli, kadrolu ayrımı yapmadan, mümkünse sözleşmelilerinin tümünü kadroya geçirerek ya da özlük hakları konusunda eşitleyerek tüm sağlık personelinin maaşlarının iyileştirilmesini istiyoruz. Ek ödemenin maaşa yansımasını ve bunun da emekliliğe yansımasını istiyoruz ve bu düzenlemenin tüm sağlık personelini kapsayacak şekilde olmasını öneriyoruz." diye konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, pandemiyle birlikte yerli ilaç sektörünün öneminin daha da ön plana çıktığını ifade ederek, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan Türkiye'nin ilaçta yerelleşme projesinin Türk milletinin geleceği için hayati öneme sahip çalışmaları arasında olacağını kaydetti.

Taşdoğan, yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen, yurt içi ilaç ve tıbbi ilaç cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi, yerli atıl üretim kapasitesinin kullanılır duruma getirilmesi, ruhsatlandırmaya yönelik mevzuat altyapısı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kadrolarının güçlendirilmesinin Sağlık Bakanlığının 2022 yılı hedefleri arasında ve bütçesinde öncelikle yerini alması gerektiğini söyledi.

Editör: TE Bilişim