BSHA’ya verdiği röportajda, 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için Tınaztepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevinden istifa ettiğini hatırlatan Aykar, hemşireler başta olmak üzere çokta sayıda sağlık çalışanının pandemi sürecinde ve 6 şubatta meydana gelen depremlerde yeniden ortaya çıkan “değersizlik” duygusuyla baş etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Memurlar Masaya Bu Teklifle Gelecek Memurlar Masaya Bu Teklifle Gelecek

“Tek Başına Bir Hiç, Hep Birlikte Her Şey”

Hemşireler olarak politik güç olmak konusunda söz sahibi olmazsak özlük haklarımız konusunda eksikliklerimiz başta olmak üzere hiçbir politik gücün savunucusu olamalıyız

diyen Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar, 

Tek başına bir hiç, hep birlikte her şey

sloganıyla yola çıktığını, yanıbaşında da kocaman bir ekibin gücü olduğunu vurguladı. Hemşire Profesör Aykar, Türkiye’deki hemşirelerin politik güçlerinin farkına varması için adeta bir doping verme stratejisi çizerek, milletvekilliği aday adaylığını başarıyla sonuçlandırmaya koşuyor.

Sağlık alanındaki vaatleriniz, çözülmesi gereken başlıca sorunlardan en önemlileri nedir?

Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar:

Sağlık alanında pek çok sorun var tabi ki ama burada en çok öne çıkan kısım aslında insani boyutu. Abraham Maslow’un meşhur bir ihtiyaç hiyerarşisinde de olduğu gibi fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyaçları ilk ihtiyaçlardır. Bu açıdan ilk sorun yoksulluk sınırı altındaki maaşlarımız. Uzun nöbetler ve çalışma saatleri yer alıyor. Bunun sebebi de çalışan sayımız, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamalarının 3 kat altında ve bu soruna çözüm olacak 120 bin lise ve lisans mezunu meslektaşım atanmayı bekliyorlar.

şeklinde konuştu.

Bunun yanında; ‘Hemşirelik Kanunu’ mesleğinin görev tanımına uygun şekilde düzenlenmesi, Kadro ayrımına son verilmesi (4A-4B-45A), istihdamın tek kadro olması, performans ve döner sermaye gibi gelir güvencesi olmayan ve emekliliğe yansımayan ücretlendirme yerine yoksulluk sınırı üzerinde ve emekliliğe yansıyacak temel ücret verilmesi (ek ödeme değil tek ödeme ile tüm ödemelerin yansıtılması), her hastanede 7/24 hizmet veren, ücretsiz kreş sağlanması, güvenli çalışma ortamları oluşturulması ve şiddete karşı tüm tedbirlerin alınması, ek göstergelerin kademeli olarak artırılması, hastane yönetim reformunun gerçekleştirilmesi, yöneticilerin sendikalı olmalarının engellenmesi, hemşirelik ve var olan sağlık iş kolları için uzmanlık kadrolarının açılması, hemşirelik yöneticilerinin yasal güvence destekli liyakat ile belirlenmesi,

Türk Hemşireler Birliği’nin kurulması, sağlık meslek eğitimlerinde klinik uygulama ve staj sorunlarının çözümü ve  İntörnlük uygulaması olan tüm sağlık meslek gruplarına ücret haklarının verilmesine, öğrencilerin hastane klinik uygulamalarında temel hakları olan yemeklerinin hastane tarafından kesintisiz ve ayrımsız karşılanması, etik kurullarda tüm sağlık bilimleri bölümlerinin temsilinin sağlanması, koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin hale getirilmesi ile etkin hemşirelik profilinin halk tabanında sağlanması vb çözümlenmesi için tüm gücümüz ile çalışacağımız konu başlıkları ve sorunlardan bir kısmını oluşturmakta.

Hemşirelik mesleğinin mecliste temsiliyeti konusunda Fisun Şenuzun Aykar neler söyler?

Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar:

Aslında sadece hemşirelik mesleği değil, sağlık alanında 39 branş var. Sadece 3 sağlık mesleğinin mecliste bir temsiliyeti var. Hekimlik, diş hekimliği ve eczacılık… Bunun haricinde yok.. Meslektaşlarımız yoksulluk sınırı altında maaş alan, yoğun ve yorucu şekilde çalıştırılıyor. Bunun akabinde ebelerimiz, fizyoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz, tekniker, teknisyenlerimiz, güvenlik görevlilerimiz, destek personelimiz, bilgi işlem personelimiz var. Biz hepsinin temsilcisi olacağız. Biz ekibimizle 2 yıldır hem kamu hem özel hastanelerde sahadayız, Tüm sorunları topladık, çözümleri çalıştık, raporlar hazırladık. Bunları Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da sunduk. Ayrıca şunun da bilinmesini isterim, bizim çözümlerimiz sadece tek maddelik çözümler değil, örnek bir modeldir. 2 yıldır aktif toplanan veriler ve büyük bir ekip çalışmasıyla elde edildi. Dolayısıyla şunu herkesin bilmesini isteriz, bu milletvekilliği, tüm sağlık emekçilerinin temsiliyetini de barındıran bir milletvekilliğidir.

Sağlık meslek liseleri defalarca rant alanına çevrildi. Çok sayıda özel sağlık meslek liseleri açıldı. Ardından ‘yardımcılık’ statüsü çıkarıldı. Hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı gibi… Hükümet eliyle bir sorun yaratıldı kısacası ve bu arkadaşlarımız da mağdur edildi ister istemez. Orta öğretim mezunu arkadaşlarımızın ataması tabi ki yapılmalı çünkü haksızlığa maruz kaldılar. Bizim burada en öncelikli hedefimiz eğitimlerinin lisans düzeyine getirilmesidir. Yani YÖK ile ortak bir çalışma metodu olacak. ‘Yardımcılık’ statüsü içinde lisans şartı olacak ve mesleklerini lisans düzeyinde diploma ile temsil edecekler. Sayılar açısından baktığımızda hemşire açığımız var. OECD ortalamasının 3 kat gerisindeyiz. Bu çok ciddi bir sayıdır.  Türk Hemşireler Birliği kurulduğunda da aynı çatı altında bu sorunu el birliğiyle çözeceğiz. Orta öğretim hemşireleri biraz daha dayanırlarsa mağduriyetlerinin son bulmasını sağlayacağız.

Editör: Sinan Yıldırım