Başvuru yapmak isteyen katılımcıların  https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan mail adresine göndermesi gerekmektedir.

EKG'ye Giriş ve Normal Sinüs Ritmi EKG'ye Giriş ve Normal Sinüs Ritmi