Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Birinci Altı Aya Ait Sertifikalı Eğitim Programları Tavan Ücretleri

SIRA NO

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADI

DERS SAATİ

KİŞİ BAŞI BELİRLENEN

 TAVAN ÜCRET

(Türk Lirası)

 (1 Ocak-30 Haziran 2023)

1

Çocuk Acil Hemşireliği 

200

21.684,20

2

Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri

250

27.105,25

3

Palyatif Bakım Hemşireliği 

115

12.468,42

4

Nütrisyon Hemşireliği 

160

17.347,36

5

Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği 

160

17.347,36

6

Yoğun Bakım Hemşireliği

240

26.021,04

7

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği 

200

21.684,20

8

Acil Bakım Hemşireliği 

240

26.021,04

9

Onkoloji Hemşireliği 

120

13.010,52

10

Diyabet Eğitim Hemşireliği 

160

17.347,36

11

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği 

240

26.021,04

12

Yenidoğan Yoğunbakım Hemşireliği 

186

20.166,31

13

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği 

154

16.696,83

14

Ameliyathane Hemşireliği 

176

19.082,10

15

Hekimler İçin Hemodiyaliz  

704

76.328,38

16

Uzman Hekimler İçin Hemodiyaliz  

480

52.042,08

17

DDS (Dekontaminasyon Dezenfeksiyon Sterilizasyon) 

80

8.673,68

18

Sülük Uygulaması 

60

6.505,26

19

Akupunktur (Hekim)

535

58.005,24

20

Akupunktur (Diş Hekimi)

413

44.777,87

21

Apiterapi 

80

8.673,68

22

Proloterapi 

120

13.010,52

23

Larva Uygulaması 

60

6.505,26

24

Osteopati 

1000

108.421,00

25

Refleksoloji 

64

6.938,94

26

Kupa Uygulaması 

40

4.336,84

27

Fitoterapi (Hekim)

280

30.357,88

Fitoterapi (Diş Hekimi)

215

23.310,52

28

Klasik Homeopati (Hekim)

350

37.947,35

Klasik Homeopati (Diş Hekimi)

350

37.947,35

Klasik Homeopati (Eczacı)

210

22.768,41

Klinik Homeopati (Hekim)

350

37.947,35

Klinik Homeopati (Diş Hekimi)

350

37.947,35

29

Ozon Uygulaması (Hekim)

120

13.010,52

Ozon Uygulaması (Diş Hekimi)

60

6.505,26

30

Mezoterapi (Hekim)

128

13.877,89

Mezoterapi (Diş Hekimi)

50

5.421,05

31

Hipnoz Uygulaması 

200

21.684,20

Hipnoz Uygulaması /(Diş Hekimi) 

160

17.347,36

Hipnoz Uygulaması (Klinik Psikolog)

160

17.347,36

32

Müzikterapi (Sağlık Meslek Mensupları) 

205

22.226,31

Müzikterapi (Müzik Meslek Mensupları) 

185

20.057,89

Müzikterapi (Hem Sağlık Hem Müzik Meslek Mensupları)

160

17.347,36

33

Öfke Yönetimi Uygulayıcısı Sertifikalı Eğitim Programı

90

9.757,89

34

Çocukla Adli Görüşmeci 

256

27.755,78

35

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları 

480

52.042,08

36

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekeleme Eğiticileri 

40

4.336,84

37

Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama 

40

4.336,84

38

Terapötik Aferez 

240

26.021,04

39

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji, Erişkin Hematoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Hekim)

320

34.694,72

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Diğer Dal Uzmanları Hekim)

480

52.042,08

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon (Tıbbı Kan Bağış Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim)

160

17.347,36

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Transfüzyon Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim)

480

52.042,08

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Bölge Kan Merkezi Sorumlusu Olarak Çalışacak Pratisyen Hekim)

800

86.736,80

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet Birimlerinde Çalışacak Laboratuvar Personeli)

320

34.694,72

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet Birimlerinde Flebotomist Olarak Çalışacak Personel)

160

17.347,36

40

Yerinde Değerlendirme Yapacak Verimlilik Gözlemcisi Sertifikalı Eğitim Programı

48

5.204,21

41

Klinik Kodlama Değerlendirme 

80

8.673,68

42

Çok Önemli Kişilerin Tıbbi KBRN Savunması 

56

6.071,58

43

Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Eğiticisi

40

4.336,84

44

Temel Tıbbi KBRN  

40

4.336,84

45

Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Eğitimi

18

1.951,58

46

Organ ve Doku Nakil Koordinatörü 

280

30.357,88

47

Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi

71

7.697,89

48

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Klinik Kodlayıcı                                                    

40

4.336,84

49

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları 

960

104.084,16

50

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları 

960

104.084,16

51

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları Tazeleme Eğitimi

320

34.694,72

52

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları Tazeleme Eğitimi

320

34.694,72

53

Türkiye Saha Epidemiyolojisi 

2580

279.726,18

54

Halk Sağlığı Hizmet Birimleri İzleme ve Değerlendirme Personeli

40

4.336,84

55

Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar 

40

4.336,84

56

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Sorumlu Müdür 

40

4.336,84

57

Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli Sertifikalı Eğitim Programı (Hekim)

35

3.794,74

58

Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli Sertifikalı Eğitim Programı (Diğer Sağlık Personeli)

32

3.469,47

59

Yenidoğan Canlandırma/Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Sertifikalı Eğitim Programı

24

2.602,10

Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifika Eğitim Programı Başvuru İlanı Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifika Eğitim Programı Başvuru İlanı

Editör: Sinan Yıldırım