Türk Toraks Derneğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) açısından sağlık çalışanlarının risk altında olduğu, birçok sağlık mensubunun tedaviye alındığı belirtildi.

Riskin azaltılabilmesi için tüm sağlık çalışanlarına periyodik Kovid-19 testi yapılması, kuşkulu hastaların muayene ve tedavi edildiği tüm alanlarda yeterli fiziksel mesafenin ve ortam havalandırmasının sağlanması, çalışanların dikkatinin dağılmasına, aşırı yorulup hata yapmasına neden olmayacak çalışma ve dinlenme sürelerinin, her bir ünite için ayrı ayrı tanımlanması ve her çalışma ortamına uygun kişisel koruyucuların eksiksiz temin edilip ve kullanımının sağlanması gerektiği bildirildi.

Türk Toraks Derneği tarafından, Kovid-19 ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarının durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, Kovid-19 salgınının giderek hızını artırdığını belirterek "Her 100 hastadan 5'i yoğun bakımda olmak üzere, yirmi hastanın 15-30 gün arasında değişen hastane yatışı gerekmektedir. Her yüz hastadan ikisi bütün çabalara rağmen kurtarılamamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu salgında özellikle ileri yaşta olanların, eşlik eden hastalığı bulunanların ve sağlık çalışanlarının risk grubunda yer aldığını hatırlatan Bayram, şunları kaydetti:

"Ağır ve riskli hastalarla uzun süre temas halinde olan sağlık çalışanları yeterince korunamamakta ve dinlenememektedir. Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan bir anket çalışması hekimlerin sıklıkla kişisel koruyucuya erişim sorunları yaşadığını göstermiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından birkaç gün önce, 601 sağlık çalışanının Kovid-19 hastalığına yakalanmış olduğu bildirilmiştir.

Son günlerde çeşitli sağlık çalışanları Kovid-19 nedeniyle yaşamlarını yitirmiştir. Süreç içinde birçok üyemizin hastalığa yakalandığı, hastaneye yattığı, yoğun bakımda tedaviye alındığı haberlerini sürekli almaktayız. Derneğimizin üyesi bir göğüs hastalıkları uzmanı, dün Kovid-19 zatürresi ile hastaneye yatırılmıştır.

Kanser Aşısı Yarı Yarıya Başarılı Oldu: Moderna'dan Umutlandıran Sonuçlar Kanser Aşısı Yarı Yarıya Başarılı Oldu: Moderna'dan Umutlandıran Sonuçlar

"Tüm sağlık çalışanlarına periyodik Kovid-19 testi yapılmalı"

Türk Toraks Derneği İkinci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya İtil de salgının başarıyla durdurulması ve hastaların kurtarılması için sağlık çalışanlarının hastalıktan korunmasının elzem olduğunun altını çizdi.

Kovid-19 hastalığı ile mücadele kadar sağlık çalışanlarının korunmasının da aynı öneme sahip kapsamlı bir organizasyon ve korunma için gerekli malzemelerin düzenli tedarik zincirini, sağlık çalışanlarının düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasını gerektirdiği değerlendirmesinde bulunan İtil, "Sayın Sağlık Bakanı olmak üzere, hastane yöneticileri ve başhekimlerini, sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik olarak kişisel koruyucular dahil olmak üzere, bütünlüklü tüm önlemlerin eksiksiz alınması için gerekenleri gecikmeden yapmalarını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. İtil, sağlık çalışanlarının hastalıktan korunmasında alınması gereken temel önlemleri şöyle sıraladı:

"- Kovid-19 kuşkulu hastalara sağlık kuruluşuna girişten itibaren uygun ayrım yöntemleri belirlenmeli, kuşkulu hastalara maske takılması sağlanmalı, diğer hastalardan ayıracak önlemler alınmalı ve doğrudan Kovid-19 ünitesine yönlendirilmeli.

- Sağlık çalışanlarının her gün işe başlayışta ateş ölçümün yapılıp, yüksek çıkanların çalıştırılmayıp gereken tıbbi muayenelerinin yapılması sağlanmalı.

- Tüm sağlık çalışanlarına sağlık birimi salgın planının ayrıntılı olarak anlatılması, Kovid-19 hastalığı, bulaşma ve korunma yöntemleri hakkında düzenli, periyodik eğitim verilmeli.

- Ortam havalandırması saatte 15 değişim olacak şekilde düzenlenmeli.

- Her çalışma ortamına uygun kişisel koruyucular eksiksiz temin edilmeli ve kullanılması sağlanmalı.

- El yıkama ve uygun el dezenfektanlar kolay ulaşılabilir olmalı.

- Kişisel koruyucuların uygun şekilde atılmalı."

- Tüm sağlık çalışanlarının düzenli sağlık kontrolleri dışında periyodik Kovid-19 testi pozitif çıkanlara gereken işlemler yapılmalı,

- Kovid-19 kuşkulu hastaların muayene ve tedavi edildiği tüm alanlarda yeterli fiziksel mesafe, ortam havalanması sağlanmalı.

- Hastanede dokunma yüzeyleri düzenli olarak uygun dezenfektanlar ile temizlenmeli.

- Hastalar fiziksel mesafe korunarak konumlandırılmalı.

- Yoğun bir süreç olması nedeniyle alışılagelmiş çalışma saatleri anlayışı dışında, çalışanların dikkatinin dağılmasına, aşırı yorulup hata yapmasına neden olmayacak çalışma ve dinlenme süreleri, ortamlarının her bir ünite için ayrı ayrı tanımlanması sağlanmalı.