“Ben Salağım Servisimden Başka Servise Gittim” Cezası Belli Oldu “Ben Salağım Servisimden Başka Servise Gittim” Cezası Belli Oldu

SORU: Sağlık Teknikeri olarak çalışmaktayım 2001 yılında 4 yıllık sağlık meslek lisesini bitirdim. Kadroya geçtim lisedeki öğrenim nedeniyle bir kademe alabilir miyim?

CEVAP: Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, "... b).Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, "Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin Talim ve Terbiye Kurulunun 7/6/2005 tarihli ve 184 sayılı Kararı ile üç yıllık genel, meslekî ve teknik liselerin eğitim ve öğretim süresi, 2005-2006 öğretim yılından itibaren 9 uncu sınıftan başlamak üzere kademeli olarak dört yıla çıkarılmıştır. sağlık personeli

Bu itibarla, ilgili personelin mezun olduğu tarihte genel lise öğreniminin 3 yıl, sağlık meslek liselerinin öğrenim süresinin 4 yıl olması nedeniyle ilave bir kademe verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Editör: Ertuğrul Gülmez