Sağlık Personelleri Yurt Dışı Geçici Görevlendirme ücretlerini daha önceki yıllarda yurt dışı görevine giden sağlık personellerinin anlatımından yararlanarak en çok sorulan soruların cevaplarını vererek yayınlıyoruz.

Öncelikle yurt dışı geçici görevine giden sağlık personeli Sağlık Bakanlığından aldığı maaş ve sabit ek ödemesini aynen almaya devam ediyor. Türkiye'de görev yaptığı hastanenin ortalamasından performans ek ödemesi de alabilmektedir. Bunların haricinde nöbet yada fazla mesai gibi ücretleri alamamaktadır. 

Sağlık personellerinin yurt dışı görevlendirmeleri genellikle 3 yada 6 ay süre ile yapılmakla beraber ihtiyaç durumuna göre bu süreler uzatılabilmektedir. Ayrıca göreve giden personelin talebi halinde görevlendirme süresi dolmadan da geçici görevlendirme sonlandırılabilmektedir. 

YURT DIŞINDA SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA ORTAMI

Sağlık personeli yurt dışında görevlendirildiği hastane dışarısına zorunlu olmadıkça çıkmamaktadır. Lojmanda yada Hastane içerisinde konaklamakta, yeme içme gibi ihtiyaçları hastane yönetimi tarafından karşılanmaktadır. Hastanenin idari kadrosu ise  Türk Başhekimi, Türk Hastane Müdürü ve Başhemşiresi ( Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü) bulunmakta, haricen ülkenin yerel yetkilileride görev yapmaktadır. 

O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak

Diğer taraftan hastane personelinin genel mevcudu karma olmaktadır. Yani gerek sağlık personeli gerekse teknik personel hem Türk hem de yabancı olmaktadır. Bu hastanelerde Türk doktor ve hemşirelerin ülkenin doktor ve hemşirelerini eğittiği bilinmektedir. Diğer taraftan bazı yurtdışı hastanelerinin Türkiye'deki Eğitim Araştıma Hastanesi sistemi ile işlediği bilinmelidir.

Sağlık personelinin yurt dışında görev yaptığı süreler için alacağı yurtdışı gündeliği  2023 yılı için belli olmuştur. Gündelik ücretine dair Resminin Gazete kararı 11 Ocak 2023 tarih ve 32069 sayısı ile yürürlüğe girmiştir. 

Ücretler hakkında bilgilere gelince; Somali, Sudan ve Bangladeş'de bulunan sağlık tesislerinde görev yapan ve kadro derecesi

  • 1 ila 4. arasında olan sağlık personelleri günlük 95 dolar,
  • kadro dereceleri 5 ila 15 arasında olanlar ise; günlük 80 dolar gündelik alacaklardır.
  • Bu ücret politikası gereğince verilecek gündleik ücretlerinden yapılacak kesintiler sonrasında yurtdışı için  Acil Tıp Teknisyeni, Hemşire vb. unvanlarda olan sağlık personeli AYLIK olarak 2600 dolar , hekimler ise 3400 dolar alabileceklerdir. Önemle belirtmek isteriz ki bu ücretler haricinde ilgili personel Türkiye'de aldığı Maal ve Sabit Ek Ödemesini de ayrıca alabilmektedir. 
Editör: Sinan Yıldırım