Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Personeli Alacak!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4/B'li sağlık personeli alacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Personeli Alacak!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Personeli Alacak!

Toplamda 9 sağlık personeli alımı yapacak olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  • 8 hemşire,
  • 1 sağlık teknikleri,

olacak şekilde çeşitli şartlarda alım gerçekleştirecek.

T.C.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ'NDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL

(657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BÜTÇE: MERKEZİ BÜTÇE

BİRİMİ: DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ

ÜNVANI

ADET

ARANAN ÖZELLİKLER

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK LİSANS MEZUNU OLUP, YOĞUN BAKIM  HEMŞİRELİĞİ, KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ (KVC) YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ VE AMELİYATHANE  SERTİFİKALARINA SAHİP  OLMAK.

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK LİSANS MEZUNU OLUP, HEMŞİRELİK ALANINDA EN AZ BEŞ (5) YIL İŞ TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK. TCESİS (TIBBİ CİHAZLAR EĞİTİMİ) SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK LİSANS MEZUNU OLUP, EN AZ BİR (1) YIL ANESTEZİ YOĞUN BAKIM İŞ TECRÜBESİNE SAHİP OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK LİSANS MEZUNU OLUP, YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE EN AZ ÜÇ (3) YIL İŞ TERCÜBESİNE SAHİP OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK LİSANS MEZUNU OLUP, TÜP BEBEK KONUSUNDA EĞİTİM SERTİFİKASI OLMAK VE TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE İŞ TECRÜBESİNE SAHİP OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK LİSANS MEZUNU OLUP KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA HEMŞİRELİK ALANINDA DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

HEMŞİRE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLUP, SAĞLIK       BAKANLIĞI ONAYLI İLK YARDIM SERTİFİKASI VE İLK YARDIM EĞİTİMİ BELGELERİNE SAHİP OLMAK.

HEMŞİRE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK, ÇOCUK YOĞUNBAKIM VE ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİKLERİNDE EN AZ İKİ (2) YIL ÇALIŞTIĞINI BELGELENDİRMEK.

    

SAĞLIK      TEKNİKERİ

       1

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKERLİĞİ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK, MAKROSKOPİ-FISH VE İMMÜNOHİSTOKİMYA ALANLARINDA İŞ TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK, İMMÜNOHİSTOKİMYA CİHAZI KULLANIM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.

I-    GENEL ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

II-    BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III-İLK BAŞVURU TARİHLERİ: İlk Başvuru Tarihi  : 23/12/2019

Son Başvuru Tarihi : 06/01/2020

IV-    BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1)    Yukarıda sayılan Pozisyonlar için KPSS 2018 (B) sınavından alınan puan üstünlüğüne göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2)    Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen  bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun müspet gelmesi halinde atanmaları yapılacaktır.

3)    Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atanan adaylar 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.


V-İSTENEN BELGELER:

1-    Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2-    2018 KPSS (B) sonuç belgesi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

3-    Başvurulan pozisyonlarda istenilen deneyim ve tecrübe belgeleri.

4-    Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

5-    Adli Sicil Kaydı.

6-    Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. 6-    2 adet vesikalık fotoğraf.

NOT: 1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri

1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

2)    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

3)    Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN

Tel: 0432–486 54 22-22003
 

Nihat Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER