İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Ayşe Ceylan Demirel ile Ayşe Emel Önal'ın aşı ile ilgili anket çalışması yaptı.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: İstanbul, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçesindeki toplam 379 sağlık çalışanıyla yapılan aşı anketinden ilginç sonuçlar çıktı. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından 253'ünün çocuk sahibi olduğu ancak yüzde 2'sinin çocuklarının eksik aşılı ya da aşısız olduğu anlaşıldı.

Birleşik Kamu-İş, Bakanlığa başvurdu: Zam Yanlış Hesaplanıyor Birleşik Kamu-İş, Bakanlığa başvurdu: Zam Yanlış Hesaplanıyor

Anket sonuçlarına göre her iki ilçedeki sağlık çalışanlarının yüzde 59.7'si çocuklarına ücretli aşılardan en az birini uyguladı. Sağlık çalışanlarına kendilerine önerilen mevsimsel grip aşısından kaçınırken, grip aşısı yaptıranların oranı sadece yüzde 33'de kaldı. İki ilçedeki sağlık çalışanlarının yüzde 1.6'sı aşıların otizm yaptığını, yüzde 9'u aşıların yan etkisinin olmadığını, yüzde 23.5'i de aşıların sadece yapılan kişiyi koruduğunu düşündüğünü belirtti. Bilgi içeren sorularda yanlış cevap verme oranı yaş ortalamasının düşmesi ve birinci basamakta hizmet süresi ortalamasının düşmesi ile arttığı da anlaşıldı.

Çocuklarını eksik aşılatan ve hizmet içi eğitim almamış sağlık çalışanlarının aşı bilgisi düşük bulunurken, ankete katılanların yüzde 19.5'i aşıların çocuklara çok erken dönemde uygulandığını söyledi. Sağlık çalışanlarının yüzde 28.8'i aşıların ciddi yan etkileri konusunda endişeli olduğunu, yüzde 14.2'si çok fazla aşının çocuğun bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini, yüzde 14.2'si hastalığı geçirmenin bir çocuğun sağlığı için aşı olmaktan daha iyi olduğunu, yüzde 3.2'si sağlıklı çocukların bağışıklamaya ihtiyaç duymayacağını, yüzde 15'i medyada var olan aşıyla ilgili olumsuz haberlerin düşüncelerini etkileyeceğini, yüzde 11.9'u bazı aşıların dini inanca uygun olmayan içeriği olduğunu, yüzde 9.2'si de araştırmalar sonucu aşıların daha iyi ve güvenli olduğuna inanmadığını belirtti.

Hizmet içi eğitimleri almadılar

Araştırmayı gerçekleştiren İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Ayşe Ceylan Demirel ile Ayşe Emel Önal, aşıyla ilgili olumsuz yanıt verenlerin bir kısmının hizmet içi eğitim almadığını belirtti. İki uzman sonuçlarla ilgili "Dünya Sağlık Örgütü aşıyla ilgili artan endişeleri değerlendirerek belirleyicileri ortaya koymuştur. Bu belirleyiciler içerisinde sağlık çalışanları da bulunmaktadır. Sağlık çalışanları bireylerin aşılama ile ilgili en önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu araştırma, çocukluk çağı aşılarını uygulayan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarında aşı ile ilgili bilgisi artırılmalı ve endişeleri daha ayrıntılı ele alınmalıdır. Sağlık çalışanları için, mezuniyetten önce ve sonra bağışıklama konusunda eğitime ihtiyaç vardır" değerlendirmesi yaptı.