Mahkemeden İdari İzinlerde Tutulan Nöbet Ücretleri Hakkında Önemli Karar Mahkemeden İdari İzinlerde Tutulan Nöbet Ücretleri Hakkında Önemli Karar

izler gece yarısı mesai çıkışı Karaman’da artan adli vakalardan birinin öznesi olmak istemiyoruz diyen Bağcıoğlu, “Bugün burada olma sebebimiz yaşadığımız bir mağduriyetin her türlü girişime rağmen halen sürüyor olmasıdır. Türkiye’deki mevcut uygulamalara benzemeyen ve şu an Karaman’da örneği uygulanan 2’li vardiya sistemi dediğimiz ve verimli çalışma koşullarından uzak, çalışanı ve can güvenliğini dikkate almayan saatler üzerindeki çalışma sistemine ilişkin itirazlarımızı yükseltmek için buradayız. Sizlerin de yakında bildiği üzere dönemin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Mehmet İslamoğlu tarafından 2021 yılında yayınlanan bir yazı ile sağlık işçilerinin vardiya sisteminin değiştirilmiş olması işçiler açısından pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Karaman genelinde uygulanan bu karardan sonra ilçelerdeki 112 istasyonlarının kapatılmış olması, fiziki koşullar nedeniyle belirlenen çalışma saatlerinin işçilerin giriş çıkışlarına uymaması, ulaşım güçlüğü çekilmesi, vardiyası gece biten personelin gecenin bir yarısında korumasız şekilde sokakta kalıp can güvenliği sorunu yaşaması gibi pek çok sıkıntı yaşanmaya başlamıştır. Çalışma saatlerinde ve vardiyalarda değişiklik yapan bu düzenlemenin ardından Sendikamız Genel Başkanı Sayın Devlet Sert hem Sağlık Bakanlığı nezdindeki girişimlerinde hem de basına ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda;

• Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Mehmet İslamoğlu imzası ile yayınlanan ve 81 ile gönderilen “İşçi Çalışma Esasları” konulu yazının hukuka açıkça aykırı olduğunu,

• Söz konusu talimatın imzalanan TİS’e açıkça aykırılık teşkil ettiğini

• Pratikte uygulama imkânı olmadığını

• Uygulamanın evrensel sendikacılık ilkelerine, uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu

• İş barışını bilerek ve doğrudan baltalamaya dönük bir uygulama olduğunu belirtmiş ve uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Toplu iş sözleşmesinde yüzde 35 zamlı olarak alınması öngörülen gece çalışma ücretine bu şekilde el konulmasına da tepki veren Sendikamız Genel Başkanı Sayın Devlet Sert’in bu beyanlarının arkasından yapılan yeni düzenleme ile İl Sağlık Müdürlükleri uhdesine bırakılan uygulamanın bu şekli şu an Türkiye genelinde sadece 5 ilde uygulanmaktadır. Bunlardan birisi de KARAMAN’dır. Karamanlı sağlık işçileri halen bu ucube saat aralığındaki 2’li vardiya sistemi ile çalıştırılmakta, ancak sistemin işleyişi bu durumu fiziki koşullar nedeniyle aleyhe çevirmektedir. Biz halen akşam 24.00, öğlen 12.00 vardiyasında çalışmaktayız. Ancak vardiyanın bu şekli yol, yemek vb. fiziki koşullar açısından bizlerin 3’lü vardiya gibi çalışmamıza sebep olmaktadır. Bize teklif edilen 3’lü vardiya biçiminde de bu sıkıntılarımız giderilmemekte, yine tıpkı 2’li vardiyada olduğu gibi çalışma koşullarımız bizlerin işe gidip gelmemiz açısından büyük sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Karaman Öz Sağlık İş Şube Başkanlığı olarak özellikle 112 personelinin getirdiği çözüm önerilerini İl Sağlık Müdürlüğü ile paylaştık, ancak bu da soruna çare olmadı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün bize sunmuş olduğu hali hazırdaki ikili vardiya sistemindeki anlık çözümlerde işe yaramadı. Gece işten çıkan işçiler toplu taşıma araçları 21.00 den sonra çalışmadığı için evlerine gidecek vasıta bulamıyorlar. Gece işe gelen arkadaşlarımız da 24.00’deki vardiyalarına mecburen 2 saat önce gelmek zorunda kalıyorlar. Özellikle ilçelerdeki 112 çalışanları daha da mağdur durumdalar. O bölgelerde o saatlere denk gelen hiçbir toplu taşım aracı bulunmamaktadır. Karaman sağlık çalışanları olarak bizler Türkiye genelinde olduğu gibi bu konuda uygulama birliği sağlanmasını istiyoruz” dedi.

Bağcıoğlu, Karaman’da uygulaması devam eden 2’li vardiya sistemine ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan 8 ay önce görüş istediklerini ama halen bu taleplerine bir yanıt alamadıklarını söyleyerek, “Sağlık Bakanlığı nezdindeki bürokratlara da bu talebimizi ilettik oradan da olumlu bir karşılık gelmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Karaman’a geldiğinde temsilcimiz kürsüye çıktı ve şu an uygulanan 2’li vardiya sisteminin sağlık çalışanlarını nasıl zora soktuğunu anlattı, Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili Kadın Kolları Başkanı Sayın Ayşe Keşir’i görevlendirdi. Sayın Keşir bu konuda bize geri döndüğünde sorunun yerelde yani Karaman İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde çözülmesi gerektiğini ifade ettiler. Ancak tüm bunlara rağmen sorun halen çözülmedi. Bizler; devletimiz zarar görsün istemiyoruz Bizler; imzalanan toplu iş sözleşmesine uyulmamasını evrensel sendikal anlayışla bağdaştıramıyoruz, devletimizin imzaladığı uluslararası sözleşmeler ile bağdaştıramıyoruz Bizler; tüm illerde uygulanan akşam 20.00 sabah 08.00 şeklindeki 2’li vardiya sistemine Karaman’da da dönülerek uygulama birliği sağlanmasını istiyoruz. Bizler; gece yarısı mesai çıkışı, Karaman’da artan adli vakalardan birinin öznesi olmak istemiyoruz, Özellikle bayan çalışanlarımızın, gece yarısı kurumlarından çıkışta ulaşım sıkıntısı çektikleri için taciz olayları başta olmak üzere her çeşit şiddet, saldırı vs. uygulamasının sebebinin bu uygulama olmasını da istemiyoruz. Ama ne yazık ki gece 24.00 sabah 12.00 olan ikili vardiya uygulamasından dönülmediği her gün için, burada saymış olduğumuz endişelerimiz katlanarak artmaktadır. Uygulama birliğinin sağlanamamış olması, kamu yönetimi üzerinde zafiyet olarak değerlendirilecek, güveni zedeleyecektir. Pandemi başta olmak üzere geceli gündüzlü canını dişine takarak çalışan sağlık emekçilerinin emeğini gasp etmeye yönelik bu uygulamanın derhal değiştirilerek saatlerini yukarıda belirttiğimiz bir 2’li vardiya sistemini bir kez daha ve ısrarla talep ediyoruz. Aksi takdirde sağlık çalışanlarının vardiya sonrası ulaşım başta olmak üzere yaşadığı sıkıntılarla, can güvenliğini tehdit edecek girişim ve olayların birinci derece sorumlusu bu uygulamanın devamında ısrar edenler olacaktır” diye konuştu.

Editör: Sinan Yıldırım