Sağlık SEN, Türk Sağlık SEN, SES ve Genel Sağlık İş'den yapılan açıklamalar;

Sağlık SEN;

Genel Başkan Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural imzasıyla Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan yazılı başvuruda, afet bölgesi illerin kadrolarında görev yapan ve diğer illerden geçici görevli gelen sağlık çalışanlarının iş yükünün hafifletilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Sağlıkçılar Hastane Yemekleri İçin Bakana Seslendiler Sağlıkçılar Hastane Yemekleri İçin Bakana Seslendiler

“Yer Değişikliği Talepleri Dikkate Alınmalı”

Başvuru metninde, depremzede sağlık çalışanlarının psikolojik durumları göz önüne alındığında mevcut sağlık hizmeti sunumunun etkin olamayacağına dikkat çekilerek, “Bu nedenle söz konusu personel yerine ivedilikle geçici görevlendirmeler yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği’nin 21. maddesine istinaden bu personelin yer değişikliği talepleri dikkate alınmalı ve ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır” denildi.

Türk Sağlık SEN

Başvurumuzda kadrosu deprem bölgesinde olan sağlık çalışanlarına idari izin verilmesini talep edildi. Bu durumun sağlık hizmetleri açısından mümkün görülmüyorsa öncelikli olarak o bölgede fiilen görev yapan sağlık çalışanlarından birinci derece yakınlarını kaybedenlerin, evleri yıkıma uğrayan veya ağır hasar alıp ikamet edemeyecek durumda olanların, hamile ve 5 yaş altında çocuğu olanlar ile yaş sınırı olmaksızın engelli çocuğu olanların idari izinli sayılmaları talep edildi.

Talep Eden Sağlık Çalışanlarına Tayin ve Geçici Görevlendirme Yapılsın

Başvuruda deprem felaketinin ağır sonuçlar doğurduğu Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya başta olmak üzere OHAL kapsamındaki illerde görev yapan depremzede sağlık çalışanlarına naklen tayin hakkı verilmesi veya gönüllülüğe esas olmak üzere en az 3 ay süreyle farklı illere geçici surette görevlendirilmelerinin sağlanması istendi. 

SES

Depremden etkilenen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin depremzede olmalarına ve çalışma koşullarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen kurum amirleri tarafından mağdur edildikleri ve çalışmaya zorlandıkları tarafımıza bildirilmektedir.

Bu süreçte Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan dilekçelerin depremzede sağlık ve sosyal hizmet emekçileri tarafından kendi durumlarına uygun hale getirilerek (boş bırakılan yerler doldurularak) kurumlarına vermeleri ve izin talebinde bulunmaları gerekmektedir.

GENEL SAĞLIK İŞ

Sağlık Bakanlığı’na iletilen yazıda yer alan talepler:

 • Bölgede kadrosu bulunan afetzede sağlık çalışanlarının yaşadıkları insanüstü mağduriyetler göz önünde bulundurularak OHAL süresince idari izinli sayılmalıdır.
 • Deprem bölgesinde sağlık hizmetinin sunumunda aksaklık yaşanmaması için diğer illerimizden deprem bölgesine geçici olarak yeterli sayıda sağlık çalışanı görevlendirilmelidir.
 • Görevlendirilecek sağlık çalışanlarının 1 yıllık planlaması yapılmalı; ilgililere duyurulmalı ve görevlendirmeler 10 günlük süreyi geçmemelidir.
 • Geçici olarak görevlendirilecek sağlık çalışanlarının bölgede bulunduğu sürenin tamamı aktif çalışma süresi olarak sayılmalıdır.
 • Deprem bölgesinde sağlık hizmeti sunumunda görev alan tüm sağlık çalışanlarının yemek giyim ve ısınma gibi insani ihtiyaçları özellikli biçimde düzenli olarak karşılanmalıdır.
 • Deprem bölgesinde sağlık hizmeti sunumunda görev alan sağlık çalışanlarının kendileri ve aileleri için oluşan barınma sorunu bir an önce sağlık hizmetinin sunulduğu alanların yakınında konteyner kentler kurularak çözüme kavuşturulmalı; tuvalet ve banyo gibi temizlik ihtiyaçları
 • Deprem bölgesin de kadrosu bulunan afetzede sağlık çalışanlarına bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri il/ilçelerdeki kamu sağlık kurumlarına tayin hakkı tanınmalıdır.
 • Diğer illerimizden deprem bölgesine tayin olmak isteyen sağlık çalışanlarının kadroları hiçbir koşul aranmadan afet bölgesine naklen atanmalıdır.
 • Depremin ilk anından itibaren kendileri de birer depremzede olmasına rağmen bölgede fedakârca sağlık hizmeti sunmaya devam eden sağlık çalışanlarına 1 dik kademe ilerlemesi sağlanması için kanuni düzenleme çalışması yapılmalıdır.
 • Deprem bölgesinde çalışmaya devam eden tüm sağlık çalışanlarına en az 1 yıl süreyle olmak üzere bölgede yaşam ve çalışma koşulları normale dönene kadar çift taban maaş ödenmelidir.
 • Depremzede tüm sağlık çalışanlarına yaşanan afetin olumsuz etkilerinin bir nebze azaltılabilmesi için 10 Maaş Acil Yaşam Yardımı verilmelidir.
 • Deprem bölgesin de oluşan sağlık çalışanı ihtiyaçları da dikkate alınarak ivedilikle yurt genelinde yeni sağlık personeli ataması planlanmalıdır.
 • Deprem bölgesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi için vazgeçilemez unsur olan Aile Sağlığı Merkezlerinin gerekirse seyyar konteyner ile hizmet sunması hızlıca sağlanmalıdır.
Editör: Ertuğrul Gülmez