SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

“MADDE 1-6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine otuz üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen pozisyonların beden eğitimi alanı için ayrılan kısmının en fazla %10’u;
a) Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren,
b) Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye giren,c) Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren,

e) Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren, f) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye giren,
milli sporcuların, öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli öğretmen olarak atanmalarında kullanılabilir. Bu kapsamda ataması yapılanlar; öğretmen kadrosuna atanma, özlük ve diğer haklar bakımından 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine tabi olurlar. Atama işlemi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurulmak suretiyle yayımlanan duyuru çerçevesinde yapılır.”

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.”

ç) Universiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren,
d) (b) bendinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olan,