Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/01/2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Kanun ile Bakanlığımız teşkilatında görev yapan sözleşmeli personel (657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 4924 sayılı Kanun, 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi, 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında Sağlık Bakanlığıyla imzalanan sözleşmeye dayalı olarak çalışan) ile vekil ebe ve hemşirelerden 28/11/2022 tarihi itibariyle çalışmakta olup 26/01/2023 tarihi itibariyle sözleşmesi devam edenlerden, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yazılı olarak başvuranlardan; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına atanmalarına imkan tanınmıştır.

Bu kapsamda aynı unvanlı memur kadrolarına geçiş talebinde bulunacak sözleşmeli personelin başvurularının 24/02/2023 tarihi mesai bitimine kadar alınması ve 26/03/2023 tarihine kadar atama işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin 2023 Yılı Ocak Dönemi Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kura başvuruları bu işlemler sonuçlanıncaya kadar alınmayacak olup, mezkur kanuna göre aynı unvanlı memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayarak sözleşmeli çalışmaya devam edecek personel için Genel Müdürlüğümüzce daha sonra belirlenerek ilan edilecek bir tarihte yapılacaktır.

Editör: Ertuğrul Gülmez