Rize İdari Mahkemesi Diyanet’te görev yapan bir 4/B’linin açtığı davayı sonuçladı. Böylelikle Temmuz 2018’den önce göreve başlamış 4/B’lilerin 3+1 sisteminden yararlanması gerektiğine karar verdi.

Birleşik Kamu-İş, Bakanlığa başvurdu: Zam Yanlış Hesaplanıyor Birleşik Kamu-İş, Bakanlığa başvurdu: Zam Yanlış Hesaplanıyor

Davanın emsal nitelik taşıyarak Sağlık Bakanlığın’da görev yapan 4/b’liler içinde bir gelişme olmasını beklemekteyiz.

Rize’de 16.06.2015 tarihinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli İmam Hatip olarak göreve başlayan İmam kardeşimiz, Avukatı aracılığıyla bulunduğu yer de kadrolu atamasının yapılması talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Yerel mahkeme, Hakkaniyete uygun yorum ve eşitlik ilkeleri gereğince daha önce atanan sözleşmeli personelin de 633 sayılı Kanun’un 10/A maddesi uyarınca atandığının kabulü zorunludur. Hükmü gereğince 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 1.maddenin 7.fıkrası doğrultusunda, sözleşmeli statü’de 3 yılını doldurduğu açık olan davacının, mevzuatta aranan diğer şartları da sağlaması durumunda kadroya geçirilmesi gerekirken, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girmesinden önce sözleşmeli personel olarak atandığı ve 633 sayılı kanun’un 10/A maddesi kapsamında atanmadığından bahisle başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka, mevzuata ve hakkaniyete uygunluk bulunmamaktadır demiştir.

Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açıktır, denilmektedir.

Çok açıkça anlaşılacağı üzere Dava henüz kesinleşmemiş olup, Danıştaş ve İstinaf mahkemeleri tarafından da onanmamıştır.

Verilen bu karar, emsal niteliğinden 4/B’li arkadaşlarımızın tümü bireysel mahkemeye başvurularını yaparak faydalanabileceklerdir.