Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Tabipleri Birliği (TTB) yönetiminin düşürülmesi talebiyle açtığı davanın görülmesine bugün başlandı. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesindeki ön inceleme duruşmasına, görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı davanamenin özetinin okunması sonrası söz alan TTB Merkez Konseyi üyelerinin avukatları, başsavcılığın duruşmayı takip etmemesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasını talep etti. Talebi değerlendiren hakim, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda başsavcılığın duruşmalara katılmasını emredici bir hüküm bulunmaması nedeniyle avukatların istemini reddetti.

Davanamede, TTB Merkezi Konseyi Başkanlığı ve Şebnem Korur Fincancı'nın hasım olarak gösterildiğini, fakat davanamenin düzenlendiği tarihte kimlerin Merkez Konseyi üyesi olduğuna dair bir tespitin yapılmadığını savunan avukatlar, görevine son verilmesi istenen kişilerin söz haklarının ihlalinin hukuka aykırılık teşkil edeceğini öne sürdü. Avukatlar, bu nedenle davanın usulden reddine karar verilmesini talep etti. Hakim, bu talebi de reddetti. Fincancı'nın avukatı Oya Meriç ise TTB Merkez Konseyi Başkanının, kurul üyeleri içinden seçildiğini, bu nedenle müvekkilinin görevden alınmasına yönelik müstakil bir talebin ileri sürülemeyeceğini belirtti. Avukat Meriç'in itirazının da reddi ve duruşmada tahkikat aşamasına geçileceğinin belirtilmesi üzerine söz alan avukatlar, eşitlik ilkesine aykırı hareket ettiğini öne sürdükleri hakimin reddini istedi.

15 Ocak’ta Geçerli Olacak Memur Maaşı Zamları Ne Kadar Olacak? İşte Liste Liste Zam Oranları 15 Ocak’ta Geçerli Olacak Memur Maaşı Zamları Ne Kadar Olacak? İşte Liste Liste Zam Oranları

Reddi hakim talebi üzerine mahkeme, talebin incelenmesi için mütalaa evrakının bir üst mahkemeye gönderilmesine hükmetti ve davayı 8 Şubat'a erteledi.

Editör: Ertuğrul Gülmez