Türkiye Taşkömürü Kurumu ( TTK ) memur alımı için ilana çıktı. Az önce Resmi gazetede 31 ocak 2023 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesndeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda memur alımı gerçekleştirecek.

Söz konusu ilana göre Türkiye Taşkömürü Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirmek üzere 8. derecekş kadrolara memur alımı yapacak.

Memur Alımı Kontenjan Bilgisi nedir?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak birimindeki eksikliği gidermek üzere,

  • 2 Teknik,
  • 2 İdari ( 1 maden Mühendisi ve 1 Elektrik Mühendisi ),

alanlarında memur alımı gerçekleştirecek.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Türkiye Taşkömürü Kurumu memur alımında genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar arancak. Bunun dışında,

  • ÖSYM tarafından yapılan 2021 veya 2022 yıllarındaki KPSS'den İdari alanlar için P48 ve Mühendislik alanları için P1 puan türünden en az 80 puan almış olmak,
  • Sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,
  • 35 yaşından büyük olmamak,
  • Sağlık açısından görevini her türlü iklim şartlarında yerine getiriyor olmak,
  • En az Dört yıllık eğitim veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya İlgili Mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

şartları aranacak.

Başvurular ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

TTK Memur alımında başvurular Şubat ayında başlayacak olup elektronik ortamda alınacaktır.

Başvuru Tarihleri: 20 Şubat - 3 Mart 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 Sözleşmeli Personel Alacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 Sözleşmeli Personel Alacak

Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Editör: Sinan Yıldırım