İlk günden bu yana gerek sözlü gerekse yazılı olarak uzman hemşire yetiştirmenin veteriner öğretim üyeleri eliyle olmasının uygun olmadığını kendilerine anlatmaya çalıştık. YÖK’e ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazılı başvurularda bulunduk.

Fırat üniversitesi bu konuda YÖK’e danıştı. YÖK tıp sağlık komisyonunda yer alan, bu ülkenin sağlık alanında eğitim veren fakültelerin dekanları veteriner öğretim üyesinin uzman hemşire yetiştirmesini uygun bulmadı.

O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak

Ancak üniversite yönetimi yanlışı yanlışla düzeltme ısrarından vazgeçmedi; veteriner öğretim üyelerinin, hemşire öğretim üyelerine mobbing uygulamasına ve onları tehdit etmesine göz yumdu. Hemşire öğretim üyelerine yapılan tehdit resmi olarak birden fazla kez kayıtlara geçti.

Mesleğini ve meslek kimliğini korumak adına mücadele eden Hemşire öğretim üyesi, uzaklaştırma kararı çıkartılacak düzeyde tehdide maruz bırakıldı. Üniversite yönetimi buna göz yumdu.

Veteriner öğretim üyesinin, Anabilim dalındaki hemşire öğretim üyelerine mobbinge yönelik açılan soruşturmada mobing belgelendi. Soruşturmacı bu öğretim üyesinin bölüm dışında görevlendirilmesini önerdi.

Üniversite yönetimi bunu da görmezden geldi. Mobbingi, tehdidi, şiddeti meşrulaştırdı, yazılı olarak üniversiteye başvuran ve hemşire hoca isteyen öğrencilerinin hakkını gasp etti, 17.03.2023 tarihinde iç hastalıkları yüksek lisans öğrencilerine veteriner öğretim üyesi danışman atamasını resmen gerçekleştirdi.

Soruyoruz!

Vermesi gereken asgari dersleri bile tamamlayamayan, yüksek lisans programında tek bir ders bile yürütemeyen veteriner öğretim üyelerinin o bölümde tutulmasının, üstüne yüksek lisans öğrencisi verilmesinin gerekçesi nedir?

Bu ülkenin 200’e yakın dekan hocasının uygun bulmadığı bu uygulamadaki ısrarınızın nedeni nedir?
Kadın öğretim üyeniz uzaklaştırma kararı aldırmak zorunda kalacak kadar tehdit edildiğinde üniversite yönetiminiz hangi önlemi aldı?

Lisansüstü hemşirelik öğrencisi almak için mobbingden, tehditten geri durmayan veteriner öğretim üyelerinize istediklerini vermenin kurum kültürünüze ne yaptığının farkında mısınız?

Nitelikli hemşirelik hizmetlerinin yolunun nitelikli hemşirelik eğitimden geçtiği bilinciyle Fırat Üniversitesi yönetiminde yer alan tüm öğretim üyelerine sesleniyoruz!

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında veteriner hekimlerin yüksek lisans öğrencilerinin tez danışmanlığı üstlenmesi hukuka aykırıdır. Yaptığınız yanlıştan dönünüz!

Şiddeti, tehdidi, zorbalığı meşrulaştıran, ödüllendiren bir kültür öncelikle kurumunuza, sonra size zarar verecektir. Kabul etmeyiniz.

Yüksek Öğretim Kuruluna sesleniyoruz!

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün hukuka ve bilimsel gerekliliklere aykırı uygulamayı sürdürmesi halinde başta ilgililer hakkında disiplin soruşturması başlatmak üzere gerekli işlemleri bir an önce tesis ediniz.

Meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarına, öğrencilerimize sesleniyoruz!

Nitelikli eğitim hakkımızdır, talep ediniz.

Halkımıza sesleniyoruz!

Sizlere hak ettiğiniz bakımını sunmak için nitelikli bir hemşirelik eğitimi mücadelemizde yanımızda olunuz.

THD GENEL MERKEZ

Editör: Sinan Yıldırım