Türk Sağlık Sen Ordu Şube Başkanı Zengin, kamu görevlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, doğum, ölüm ve eğitim yardımı ödemesinin yapılmasını isteyerek sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda hayata geçirilmesini talep etti.

Zengin sözlerini şöyle sürdürdü:

Çocuk Yardımı tutarları çağımız koşullarının çok gerisinde kalmıştır. Ayrıca çocuklar 6 (altı) yaşını geçince yardım tutarı düşmektedir. Halbuki çocuklar büyüdükçe masrafları kat ve kat artmaktadır.

Bu yardımın çocuklar büyüdükçe ciddi bir oranda artırılması gerekmektedir. Bu tutar artırılırken ilköğretim, lise ve üniversite olarak kriterlere ayrılması yaş kriterinden daha sağlıklı olacaktır.

Giyecek yardımı, yiyecek yardımı-tayin bedeli, aile yardımı, çocuk yardımı gibi kalemler, gerçek piyasa fiyatlarına eşitlenmelidir.

Amacımız kamu çalışanlarını ve emeklileri insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşturmaktır.

Türk Sağlık-Sen olarak taleplerimizin tamamını bilimsel ve ekonomik gerekçelere dayandırıyoruz.

Ortak talep belirlerken de bu ilkeden taviz vermiyoruz.

Genel Sağlık İş: Memur Yok Sayıldı Genel Sağlık İş: Memur Yok Sayıldı

Bugüne kadar dayanağı olmayan, toplumsal geçerliliği bulunmayan hiçbir talebi toplumumuzun gündemine taşımadık.

Taleplerimizin karşılanması yalnızca kamu çalışanlarını değil, piyasaların canlanmasını sağlayarak çarkların dönmesi sonucunda tüm vatandaşlarımızı ve ekonomimizi rahatlatacak bir sonuç doğuracaktır.

Memurların ve emeklilerin haklarının hilafına alınacak her türlü kararda, bu yöndeki her türlü girişimde muhataplar karşılarında Türk Sağlık-Sen i bulacaktır.

Kamu çalışanlarının haklarının korunması ve ilerletilmesi bizim asli görevimizdir.

Bu uğurda değil elimizi, gövdemizi de taşın altına koymaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Saydığımız bu talepler, kamu maliyesine aşırı yük getirmeyen, pek çoğu çalışma hayatındaki idari sorunları kapsayan, kamu görevlilerimizin makul ve haklı beklentileridir. kamu çalışanı ailesi özellikle şu anda görevde bulunan iktidardan seçimleri beklemeksizin bu yönde olumlu adımlar görmek istemektedir.”

Editör: Sinan Yıldırım