TTB resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında soruşturma açılması talebiyle İTO'na yazı gönderildi. Kızılay’ın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremzedelerin talep ve ihtiyaçlarına cevap veremediği belirtilen yazıda,  bölgenin temel ihtiyaçlarından olan çadırları yardım kuruluşlarına sattığının altı çizildi.

Kızılay’ın dernek tüzüğündeki görev tanımı ile uluslararası alanda üye olduğu birliklerde tanımlı ilkelerinin de yer verildiği yazıda Dr. Kerem Kınık’ın, yaşam hakkının her boyutuyla tehlike altında olduğu bu süreçte halkın sağlığını ve iyiliğini gözetmeden hareket etmesinin hekimlik etik değerleri açısından edilemez olduğu vurgulandı.

Türk Profesör Özel Hastane Fiyatına İsyan Etti: Hastanemetre İşliyor Türk Profesör Özel Hastane Fiyatına İsyan Etti: Hastanemetre İşliyor

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ile TTB 58'inci Büyük Kongresi’nde kabul edilen TTB Hekimlerin Toplumsal Sorumlulukları Bildirisi’nde yer alan mesleki etik ilkelere de atıf yapılan yazının sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Dr. Kerem Kınık’ın başkanlığını yaptığı Kızılay’ın deprem felaketi sürecinde insan yaşamını önceleyen anlayışın dışında hareket etmesi hekimlik meslek etiği kuralları ile bağdaşmadığı görülmekle, Dr. Kerem Kınık hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları çerçevesinde disiplin soruşturması başlatılması amacıyla Tabip Odanıza bildirimde bulunmaktayız. Gereğinin yapılacağın kanaatiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”
Kaynak: Sol Haber

Editör: Sinan Yıldırım