Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri kurum hedef kaç sayısının hesaplanmasına ilişkin yönerge değişikliği yayımlandı.

Söz konusu değişiklikle alınacak teşviklerin % 25- 30 oranından artabileceği görülmektedir. Ancak artışın sağlanması için hastaneye daha fazla hasta gelmesi , doktorun daha fazla hasta bakması, hemşirenin daha fazla çalışması, röntgen teknisyeninin daha fazla film çekmesi kısaca tüm hastanenin arı gibi çalışması gerekiyor.

İsmail Saymaz, 8 Hemşireye Mezar Olan Hastanenin 11 Yıl Nasıl Savsaklandığını Yazdı! İsmail Saymaz, 8 Hemşireye Mezar Olan Hastanenin 11 Yıl Nasıl Savsaklandığını Yazdı!

Zira herşey puana bağlanmış durumda.