Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Arzu Gür görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açıkta bulunan Elazığ İl Müdürlüğüne Aydın Polat, Niğde İl Müdürlüğüne Umut Zeybek atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin ve Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul görevden alındı.

Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Rahmi Toktaş atandı.

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, MEF Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı.

ATAMA KARARLARI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

İstanbul İl Müdürü Arzu GÜR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Elazığ İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aydın POLAT atanmıştır.

Niğde İ1 Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Umut ZEYBEK atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı;

- Kars Çevre ve Şehircilik İ1 Müdürü Tuncer TEKİN,

15 Ocak’ta Geçerli Olacak Memur Maaşı Zamları Ne Kadar Olacak? İşte Liste Liste Zam Oranları 15 Ocak’ta Geçerli Olacak Memur Maaşı Zamları Ne Kadar Olacak? İşte Liste Liste Zam Oranları

- Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder YURDAKUL,

görevden alınmış,

- Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Rahmi TOKTAŞ, atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Karar: 2023/54 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan;

- Vergi Başmüfettişliğine, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Ali ÇETİN,

- Vergi Başmüfettişliğine, Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri KARAKAŞ,

- Vergi Başmüfettişliğine, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat ENGİN,

- Vergi Başmüfettişliğine, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım ÜNVER,

- Vergi Müfettişliğine, Edime Vergi Dairesi Başkanı Selahattin BAŞKAL,

- Vergi Müfettişliğine, Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün ASLAN,

- Vergi Müfettişliğine, Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki YUMBUL,

- Vergi Müfettişliğine, Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus POYRAZ, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gelir İdaresi Başkanlığı;

- Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi EROL,

görevden alınmış,

- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Adem KOYUNCU,

- Gelir İdaresi Daire Başkanlığına, Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem GÜNGÖR,

- Adana Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Ümit GÜNER,

- Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Yüksel DUMAN,

- Antalya Vergi Dairesi Başkanlığına, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Ilhan KARAYILAN,

- Aydın Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Serdar ŞAHİN,

- Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığına, Kocaeli Vergi Dairesi Başkam Ayhan YAMAN,

- Bursa Vergi Dairesi Başkanlığına, Balıkesir Vergi Dairesi Başkam Hüseyin EROL,

- Denizli Vergi Dairesi Başkanlığına, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil TEKİN,

- Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığına Ramazan YAŞAR,

- Edime Vergi Dairesi Başkanlığına Güngör GÖNÜLTAŞ,

- Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Selahattin ATABEK,

- Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığına, Sakarya Vergi Dairesi Başkam Ahmet ÇELİK,

- Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığına Mehmet Tarık TÖRER,

- Hatay Vergi Dairesi Başkanlığına, Aydın Vergi Dairesi Başkam Cemil MÜSEVİTOĞLU,

- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Rıza BİLGİÇ,

- İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Ömer ALANLI,

- Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığına, Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanı İbrahim KAYA,

- Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Osman EŞGİN,

- Konya Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Recep BORA,

- Malatya Vergi Dairesi Başkanlığına Ahmet BALIKÇI,

- Manisa Vergi Dairesi Başkanlığına İbrahim KOÇ,

- Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına, Diyarbakır Vergi Dairesi Başkam Seyfettin BAYSAL,

- Muğla Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Mustafa İNCEÇ A YIR,

- Samsun Vergi Dairesi Başkanlığına Metin UZUN,

- Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığına İlhan AKÇAY,

- Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığına Seyit TEKİN,

- Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığına Ahmet GÜNÇAVDI,

- Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Mustafa TAŞKIRAN, atanmıştır.

Kamu İhale Kurulu Üyeliğine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Uğur SANCARBABA atanmıştır.

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Meryem Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ atanmıştır.

MEF Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN atanmıştır.

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Editör: Ertuğrul Gülmez