Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Memurlar Masaya Bu Teklifle Gelecek Memurlar Masaya Bu Teklifle Gelecek

Karar eki cetvelin I sayılı bölümünde aynı unvanlara atanılabikecek kadro unvanları, II sayılı cetvel bölümünde ise farklı unvanlı memur kadroları yer aldı.

15 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.

Editör: Ertuğrul Gülmez