1 Milyon 123 Bin 211 Depremzedeye Sağlık Hizmeti Verildi 1 Milyon 123 Bin 211 Depremzedeye Sağlık Hizmeti Verildi

Sağlık Bakanlığı, sağlık personeli (sağlıkçılar) açığını var olan personellerine fazla nöbettutturarak kapatıyor. Sağlık emekçileri, ek gelir elde etmek için daha fazla nöbet tutmayı göze alıyor. Kamuda çalışan bir işçi aynı hafta sonu 8 saat karşılığı 1006 TL alırken biruzman hekim hafta sonu tuttuğu 8 saat için 516 TL, lisans mezunu hemşire ise 310 TLalıyor.

Bu durumun sağlık emekçisini ucuz işgücü haline getirdiğinin altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Ayda 24 saat çalışma usulüne göre bir sağlık emekçisi en az 8 gün 24 saat çalışıyor. Ortalama 30 yıl çalışan bir sağlık emekçisi yaklaşık 8 yılı ailesinden uzakta 24 saat kurumunda kalarak geçiriyor, ek nöbetlerle bu 10 yıla yaklaşıyor. Nöbet ücretlerinin maaş katsayılarına göre değişmesi yıllar içinde nöbet ücretlerimizin dolar bazında ve reel olarak gerilemesine neden oluyor” dedi.

Editör: Sinan Yıldırım