Covid-19 Geçiren Bir Çok Kişinin Koku Duyusu Geri Gelmedi Covid-19 Geçiren Bir Çok Kişinin Koku Duyusu Geri Gelmedi

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını gösteriyor. Bu hız Türkiye’de son dönemde belirgin bir düşüş içinde. 

Avrupa’da son 20 senede toplam doğurganlık hızının en çok düştüğü ülke Türkiye oldu.

Avrupa’da doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülkeler hangisi?

En yüksek Fransa’da

Ülkelerin resmi verilerine göre 2021 yılında Avrupa’da toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke 1,84 ile Fransa. AB ortalaması 1,53. Türkiye ise 1,7 ortalama ile 37 ülke içinde sekizinci sırada yer alıyor.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülkeler ise Malta (1,13), İspanya (1,19) ve İtalya (1,25).

Doğurganlık hızı Hollanda’da 1,62; İngiltere’de 1,61 ve Almanya’da 1,58.

AB’de yüzde 7 artış yaşandı. 2001’de 1,43 olan oran 2021’de 1,53’e çıktı. Türkiye’de aynı dönemde yüzde 29 düşüş yaşandı. 2001’de 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2021’de 1,7’ye kadar geriledi.

Danimarka, İngiltere ve Fransa’da yüzde 1-3 arasında düşüş oldu. En büyük artış ise yüzde 59 ile Çekya ve yüzde 43 ile Romanya’da yaşandı.

Türkiye doğurganlık hızının en çok düştüğü ülke olmasına rağmen bu oran hala bir çok Avrupa ülkesinin üstünde yer alıyor.

İlk doğumda ortalama anne yaşı: Türkiye sondan üçüncü sırada

Veriler Türkiye’de kadınların Avrupa’ya göre daha erken yaşta anne olduklarını gösteriyor. İlk doğumdaki ortalama anne yaşı 2021 yılında Türkiye’de 26,7 yaş oldu. AB ortalaması ise 29,7 yaş. Türkiye bu alanda 36 ülke içinde sondan üçüncü sırada.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu ülke 31,6 yaş ile İtalya ve İspanya. Bu sayı Yunanistan’da 31, Almanya’da 30,1 ve Fransa’da 29,1. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu ülkleer ise 26,5 ile Bulgaristan ve 26,6 ile Arnavutluk.

Editör: Sinan Yıldırım