Hekim Sen,  tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Balıkesir Tabip Odasının  Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekiminin sendikal eylem günü doktor odasında bulunan hekimleri dışarı çıkmak için zorlaması, sonra da odadan çıkmalarını engellemesi, hastaların acil-elektif olmaları açısından anestezi uzmanına bu konuda kararı kendisinin vereceğini söylemesi, hekimin yeterliliği konusunda kanaat bildirmesi, hekimin hastasına müdehalesini engellemeye çalışması, yine meslektaşlarına onur kırıcı söylemlerde bulunduğu yine sağlık hizmetleri müdürünün tavırlarına müdahale etmeyerek meslektaşlarını mesleki yönden onur kırıcı ve haksız saldırılara karşı korumadığı nedenleri ile Hekimlik Meslek Etiği Kuralları madde 16-17-20-33, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü madde 6-37-38 ve de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi madde 1-5'i ihlal ettiği için "15 gün geçici olarak meslekten alıkoyma" cezası verildiğini açıkladı.

Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Sürecindeki Açıklamalar Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Sürecindeki Açıklamalar

bashekime-15-gun-gecici-olarak-meslekten-alikoyma-cezasi1bashekime-15-gun-gecici-olarak-meslekten-alikoyma-cezasi2