Genel Sağlık İş Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama; Sendikamız Genel Sağlık-İş’in kurulduğu ilk günden bu yana sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak, emekçilerin mesleki onurlarını savunmak amacıyla sürdürdüğü ilkeli bağımsız sendikal anlayış, tüm kamu emekçileri nezdinde taktirle takip edilmektedir. Son yıllarda sendikamıza katılımın hızla artması bunun en büyük göstergesidir.

Türkiye’nin yükselen sendikal gücü Genel Sağlık-İş’in bu hızlı büyümesinden tedirgin olan sarı sendikalar, demokratik teamüllerin tamamını yok sayan yüzde 2 örgütlenme barajı uygulamasını siyasi iktidara dayatarak yasalaştırmıştır. Doğru sendikal mücadelenin barajlar koyarak önünü kesebileceğini sananlara en güzel cevabı, yine sağlık ve sosyal hizmet çalışanları vermektedir.

Her geçen gün hızla artan üye sayısıyla her getirilen barajı aşma kararlılığına sahip Sendikamız Genel Sağlık-İş; tüzüğündeki kurucu değerleri kabul eden tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu emekçilerini ve bu hizmet kolunda örgütlü sendikaları çatısı altında örgütlenmeye davet etmiştir.

Türkiye Genelinde Sağlık Çalışanları 2 Gün İş Bırakacak Türkiye Genelinde Sağlık Çalışanları 2 Gün İş Bırakacak

Bu çerçevede; ilke ve değerlerimiz ışığında verdiğimiz emek mücadelemizde bizimle aynı hedefe aynı ideallerle koşan bazı sendikalarla görüşmeler gerçekleştirilmiş, hedefe daha hızlı varabilmenin zemini hazırlamak amacıyla bir güç birliği yolları aranmıştır.

2020 tarihinde kurulan ve birçok ilde örgütlenerek mücadelesini sürdüren Biz Sağlık Sen (Bizim Sağlık Çalışanları Sosyal ve Hizmet Sendikası) ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlanmıştır. Biz Sağlık Sen’in, Genel Sağlık-İş Sendikası Tüzel Kişiliğine ‘’katılması’’ suretiyle aynı hedefe yönelik olarak birlikte mücadele etme kararına varılmıştır. Genel Merkez Yönetim Kurullarınca verilen bu kararın ivedilikle hayata geçirilmesi için atılması gereken yasal adımların hazırlıklarına başlanmıştır.

Bu süreçte sendikamız ilkeleri ve mücadele anlayışının aynı olduğu başka sendikalarla da görüşmelerimiz devam etmektedir. Genel Sağlık-İş olarak aramıza yeni katılan ve katılacak olan mücadele arkadaşlarımız ile sınıf bilinciyle emeğimize, ulus bilinciyle vatanımıza, yurttaş bilinciyle cumhuriyetimize sahip çıkmaya daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.

Editör: Sinan Yıldırım