CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı’nın 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamının gerçeği yansıtmadığını, 22 bin çalışanın sözleşmesinin 31 Aralık 2022’de iptal edildiğini ve onlara ek olarak 5 bin yeni istihdam yapılacağına dikkat çekerek “AKP tam da kendisine yakışır bir hareketle 5 alıp 1 verecek” dedi. Sağlıkçıların sözleşmeli olarak istihdam edilmesi kabul edilemez olduğunu belirten Akkuş İlgezdi, “4924 sözleşme kriterleri ve mobbinge açık uygulanış şekli hekimlik mesleğinin doğasına aykırı olup mesleki saygınlık ile bağdaşmamaktadır” değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Resmi Gazetede duyurulan 27 bin sözleşmeli sağlık personele kadro haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Mevcut sözleşmeli 22 bin sağlık çalışanının sözleşmelerini iptal edip onlara ilave olarak 5 bin istihdam daha yapılacağına dikkat çeken Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"22 bin personelin sözleşmesi yenilenecek ve 5 bin yeni sözleşmeli alınarak 27 bin sağlıkçı istihdam ettik diyecekler"

Memurların Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor Memurların Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor

“Sağlık çalışanlarımız 12 Ocak’ta bir günlüğüne iş bırakma kararı aldılar. Çünkü iktidar hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza başka çare bırakmamaktadır. Hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimiz iktidarın müjde diye sunduğu her düzenlemenin altından hayal kırıklığı çıkmasından artık bıktı, usandı. Son olarak 4924 düzenlemesi, sağlıkçılarımızın iş bırakma sebeplerinden biridir. Bu düzenleme ile birçok sözleşmeli sağlık çalışanımızın sözleşmesi feshedilmiştir. Üstelik bu fesih işlemi de bir algı operasyonuyla iktidarın şovuna evrilmiştir. Sözleşmesi feshedilen 22 bin sözleşmeli sağlık personelimiz, 27 bin sağlık personeli istihdamı müjdesinin bir parçası haline getirilmiştir. Yani sözleşmesi feshedilen 22 bin personelin sözleşmesi yenilenecek ve yeni 5 bin sağlık personeli de sözleşmeli işe başlatılıp 27 bin yeni sağlıkçı istihdam ettik diyecekler. AKP tam da kendisine yakışır bir hareketle 5 alıp 1 verecek.

"4924 sözleşme kriterleri ve mobbinge açık uygulanış şekli hekimlik mesleğinin doğasına aykırı olup mesleki saygınlık ile bağdaşmamaktadır"

Sözleşmesi iptal edilenler arasında bugüne kadar eleman temininde güçlük çekildiği için sözleşmeli çalıştırılan birçok hekimin sözleşmesi 31 Aralık 2022 itibariyle sonlanacak ve sözleşmesi yenilenmeyecek. Bu sözleşme iptalleriyle birçok meslektaşımız mağdur edildi. 4924 Sayılı

‘Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması’

kanununda kastedilen yerlerde çoğunlukla DHY (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) hekimlerin çalışmasına rağmen bu kadrolardan DHY hekimlerin yararlanamaması adil değildir.

1’inci basamak hekimlerine hiç kadro verilmemiş, daha önce sözleşme kadrosunda olan 1’inci basamak hekimlerimizin kadroları feshedilmiştir. Bugüne kadar sözleşmeli çalışmış ve sözleşme feshine neden olacak bir hatası olmamış meslektaşlarımız da sözleşme iptali ile karşılaşmıştır. Sağlıkçıların sözleşmeli olarak istihdam edilmesi kabul edilemez.

Aynı kurumda aynı şartlarda ve aynı işi yapan birçok meslektaşımız arasında sözleşmeli olmak ya da olmamak sonucu adaletsizlikler oluşup bu durum çalışma barışını bozmaktadır. Bunun yanı sıra acil serviste çalışan hekimlerimiz de bu kadro dağılımında yok sayılmıştır. 4924 sözleşme kriterleri ve mobbinge açık uygulanış şekli hekimlik mesleğinin doğasına aykırı olup mesleki saygınlık ile bağdaşmamaktadır.”

Editör: Ertuğrul Gülmez