Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP iktidarında sağlık alanında yaşanan sorunlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şehir hastanelerinin, kamu israfına yol açtığını ve müteahhitleri zenginleştirdiğini belirten Emir, iktidara geldiklerinde bu hastaneleri kamulaştıracaklarının altını çizdi.

Gerçek Gündem’den Elif Ünsal’a konuşan Emir, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ilaç Sağlık Bakanlığı’nın ilaç skandalıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Özellikle Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı iş ve işlemlerin hem yargısal denetiminin eksik olduğunu görüyoruz hem de kamuoyu denetiminin neredeyse hiç olmadığını görüyoruz. Biz muhalefet partisi olarak zaman zaman orada fark ettiğimiz kimi delilleri ve ipuçlarını yakaladığımızda yolsuzluk ve usulsüzlükleri gündeme getiriyoruz. Ama bunlar tabii muhalefet milletvekillerinin tek başına yapabileceği şeyler değil, mutlaka savcılıkların harekete geçmesi gereken durumlar. Özellikle de bakanlığı yönetenlerin, başta Sayın Bakan olmak üzere, bu tip iddialar karşısında savunmacı olmak yerine özellikle teftiş kurulunu gerçekten çalıştırması gerekiyor. Biz bunların olmadığını görüyoruz, bal tutan parmağını yalıyor. Ve dolayısıyla da bu tip iddialarla sık karşılaşıyoruz. İddialar zaman zaman da somut delillerle ortaya konuyor. Yine öyle bir durumla karşı karşıyayız.”

“BİR GÖZÜ DÖNMÜŞLÜĞÜ ORTAYA KOYUYOR”

Emir konuşmasının devamında ise şunları söyledi: “Gerçekten de Türkiye’de sahte ilaç skandalı tek başına alanın nasıl yönetilmediğini, başıboş bırakıldığını ve birilerinin yolsuzluğuna nasıl malzeme yapıldığını görüyoruz. Oysa özellikle sağlık alanında, hele hele ilaç söz konusu olunca daha özenli olmak gerekiyor. İlaç sahteciliğinin söz konusu olması, ruhsatlandırmadaki usulsüzlükler ve bunları yapanların siyasi bağlantıların ortaya çıkması aslında bir gözü dönmüşlüğü de ortaya koyuyor. Kâr hırsının nerelere geldiğini, talan hırsının nerelere geldiğini gösteren çarpıcı örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Biz tabii şaşırmıyoruz ama bunları kanıksayacak da değiliz. Bunların hepsini mutlaka değiştirmek lazım baştan sona.”

“MECLİS’TE KESİN HESAP KOMİSYONU KURULACAK”

CHP iktidarında neleri değiştirecekleriyle ilgili konuşan Emir, “Şöyle ki yolsuzluk bağlamında bir defa bizim daha önce de açıkça söylediğimiz gibi Meclis’te Kesin Hesap Komisyonu kurulacak. Ve Kesin Hesap Komisyonu’nun başkanı da muhalefet partisinden olacak. Böylece meclisin en üst seviyede bütçenin kullanımıyla ilgili bir denetim yetkisi her türlü siyasi baskıdan uzak bir şekilde yaşama geçirilecek ve böylelikle önemli bir adım atılmış olacak. Ama özellikle yolsuzlukları bitirmek için siyasi iradenin varlığı gerekli. Önce niyetiniz olacak, yani bu talan düzeninin bir parçası olmak yerine tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya niyetli olacaksınız. Biz bunun için elbette hazırlıklıyız ve geldiğimizde bütün bu yolsuzlukların üstüne hiç korkmadan kararlılıkla gideceğiz.” dedi.

“HARAMİ DÜZENE SON VERECEĞİZ”

Emir şöyle devam etti: “Ama genel olarak politikaları nasıl belirleyeceğimizi soruyorsanız; biliyorsunuz ayın 30’unda bir toplantı ile Altılı Masa’nın Türkiye’nin temel sorun başlıklarına dönük olarak tespitleri ve çözüm önerileri bütün somutluğu ile kamuoyunun önüne konacak. Seçime giderken bu bizim açımızdan adeta bir seçim bildirgesi niteliği taşıyor. Her bir alanda uzmanlarımız işbirliği halinde çalıştılar. Hem bizim partimizde hem de Altılı Masa’nın diğer bileşenlerinde her alanda son derece yeterli ve dünya çapında uzmanlar olduğunu biliyoruz. Burada önemli olan ortak aklını işletilmesi ve niyetin iyi olması. Ortak akılla Türkiye’nin sorunlarının tespit edip çözüm yollarını bulmak işin bir bölümü. En önemli kısmı da bunu yaşama geçirecek siyasi kararlılığınızın olması. Bu da başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizde var. Umuyorum ki ilk seçimlerde bu harami düzenine son vereceğiz.”

“AKP, DEVLETİ TARİKATLARA PAY ETMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ”

Tarikatların kamu kurumlarındaki faaliyetleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Emir, şöyle konuştu:

“Esas olan devletin liyakatle yönetilmesi. Devlet liyakatle yönetilmediği zaman zaten hem devlet güçsüzleşiyor ve kurumlar çürüyor hem de devlet yapması gereken temel hizmetleri ve işlevleri görmekte zorlanıyor hatta yapamıyor. Bunun örneklerini de her alanında görüyoruz. Ama AKP iktidarı geldiği günden beri devleti kendisini destekleyen gruplar arasında ve özellikle tarikatlar arasında pay etmeyi bir alışkanlık haline getirdi. Bunun en çarpıcı örneğini 15 Temmuz’da gördük. Biz yıllarca devletin FETÖ’ye teslim edildiğini, yargının, ordunun teslim edildiğini söylerken onlar ortaklarına teslim ediyor olmanın hatta onlarla iş birliği yapıp cumhuriyetin temel kurumlarını yerle bir etmenin keyfini yaşıyorlardı. Ama canavar o kadar büyüdü ki bir gün onlarla iktidar yarışına girdi ve bildiğimiz darbe girişimi gerçekleşti. Bu nedenle biz darbe girişiminin nedeninin ve birinci elden yardım ve yataklık edenin AKP iktidarı olduğunu haklı olarak söylüyoruz. Ama bundan ders almadıkları gibi şu anda da bakanlıkların kadroları yine benzer yapılar içerisinde pay ediyorlar. Tabii tarikat dediğimiz yapılanmalar aslında şu haliyle dünyevi işlerin dışında, manevi alanda dinini en iyi şekilde yaşamanın bir yolu olmaktan öte daha çok siyasete ve ticarete konu edilen, araç edilen yapılanmalar olarak görülüyor.

“TARİKAT-SİYASET-TİCARET ÜÇGENİ BÜYÜDÜKÇE BÜYÜYOR”

Emir, tarikatların siyasi faaliyetleriyle ilgili şunları kaydetti: “Tarikat, siyaset, ticaret üçgeni içerisinde büyüdükçe büyüyorlar. Bunun da tabii en önemli ayağı devlet kurumlarına yerleşmek ve devlet kaynaklarını, kamu kaynaklarını o tarikata aktarmak. Bunun da altında yatan şey iktidarı paylaşmak, devleti bu yolla talan etmek aslında. Biz bunu tamamen bitireceğiz. Bizim özel olarak bir tarikatı hedef almak gibi bir niyetimiz yok ama devletin her şeyinin şeffaf olması, denetlenebilir olması çok önemli. Kadrolar atanırken mutlaka liyakatli kadrolar atanacak ve kamu kaynakları kullanılırken de şeffaf, açık, dürüst, hesap verebilir olunmasına çok dikkat edilecek. Böyle olduğu zaman da ben inanıyorum ki gerçekten bir tarikatta gönülden bulunan dindar vatandaşlarımız da aslında daha çok daha rahat edecekler. Çünkü tarikatlara gerçek anlamda bağlı olan vatandaşlarımızın aradıkları işlevi görme noktasında beklentileri karşılanacak.”

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın “Mutabakat” Dedi Sosyal Medyada Tepki Yağdı Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın “Mutabakat” Dedi Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Emir, iktidarın şehir hastaneleri projesiyle ilgili ise şunları söyledi: “Özellikle Ankara örneğinde kimi kapatılacak hastanelerde bakanlık bizim ve toplumsal muhalefetin sıkı direnci sonrasında geri adım attı ve kimi hastaneler kapanmıyor. Türkiye’de tabii özellikle şehir hastaneleri söz konusu olduğunda büyük bir kaynak israfını ve devlet eliyle birliğinin zengin edildiğini görüyoruz. Türkiye’nin elbette yeni ve modern hastanelere ihtiyacı var. Ama bunları kamunun kendisinin yapması çok daha ucuz ve çok daha kolay oluyor. 25 yıllığına müteahhitlere yedi liraya vereceğinize bir liraya hastaneyi yapabiliyorsunuz. Böylelikle de bizim geleceğimizde çığ gibi büyüyen ve böyle giderse üç dört yıl sonra altından kalkamayacağımız borçların altına girilmemiş oluyor.

“İKTİDARA GELİNCE TAMAMINI KAMULAŞTIRACAĞIZ”

“Maalesef şu anda özellikle şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı bütçesini neredeyse kara deliğe çevirmiş durumda. Ve biz de bu hastanelerle ilgili bu sürecin böyle sürdürülemeyeceğini görüyoruz. İktidara geldiğimizde bu hastanelerin tamamını kamulaştıracağız. Çünkü bu kadar yükün taşınması mümkün değil, üstelik de burada büyük bir soygun düzeni var. Biraz önce ifade ettim; devlet kendisinin bir liraya yapacağı bir hastane için özel sektöre yirmi beş yıl boyunca toplam yedi lira kira ödeyecek. Kalan altı lira da milletin parası aslında. Dolayısıyla milletin parasını elbette ki bir avuç müteahhide peşkeş çektirmeyeceğiz. Bu düzenin böyle gitmesine izin veremeyiz”

“KAMU SAĞLIK HİZMETİNİ BÜYÜN VATANDAŞARA SAĞLAMAK ZORUNDADIR”

“Nitekim zaten AKP de bunun taşınamaz boyuta geldiğini fark ettiği için 2021’den sonraki o şehir hastanesi projelerini durdurdu ve kamu kaynaklarıyla yapma yoluna gitti. Bunun dışında tabii sağlık alanında bütünlüklü bir yaklaşım gerekiyor. Çok fazla sorun var. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi çok önemli. Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi çok önemli. Hastanın müşteri gibi görünmesinden vazgeçilmesi lazım. Sağlık temel bir anayasal haktır ve nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetini kamu bütün vatandaşlarına sağlamak zorundadır. Bunu da Türkiye’nin yapması mümkündür. Ama bunu yapabilmek için gerçekten organize olmuş bir sağlık sistemi ve kamu kaynaklarını gerçekten halkın sağlığı için harcayan, bir avuç müteahhidi zengin etmek için harcamayan bir siyasi anlayışa ihtiyaç var.”

Kaynak: Tele1

Editör: Ertuğrul Gülmez