Sağlık alanında düzenlemeler içeren 38 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Komisyonda bugün görüşülmesi beklenen teklifte yer alan 36. madde doktorların tepkisini çekti.

Söz konusu maddeye göre doktorlar “meslek icrası esnasında ölüme veya engelliliğe neden olmaksızın sağlığın kısa süreli ve geçici olarak bozulmasına yol açmak”, “personele, hastalara ve hasta yakınlarına fiili saldırıda bulunmak” gibi gerekçelerle meslekten 15 günden 3 yıla kadar men edilebilecek.

Doktorlar, “Torba teklifte yer alan 36. madde değişikliği ile artık bu ülkede hekimlik yapılamaz hale gelecektir. Komplikasyon bir rahatsızlığın, hastalığın veya tıbbi tedavi işleminin öngörülebilen istenmeyen etkileridir. Her tedavide bunlar olabilir. Bu teklifle doktorlar hiçbir hastayı tedavi edemez. Böyle yasa olmaz. Çalışacak hekim bulamazsınız” diyerek teklife tepki gösterdi.

"SAĞLIK HİZMETİ VEREMEZ"

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Bu madde olduğu gibi geçerse doktorlar sağlık hizmeti veremez. Bu tamamen ‘Mesleği yapmayın’ demek. Her ameliyatın, her baktığımız hastanın, bir enjeksiyonun bile riski vardır. Bu riskleri biz hastaya anlatırız, onaylarını alırız ona göre ameliyat yaparız. Bu ifade çok muğlak. Bu şekilde kimse hasta bile bakmaz. Bu bizim kabul edeceğimiz bir durum değil” dedi.

Ökten, teklifte yer alan “personele, hastalara ve hasta yakınlarına fiili saldırıda bulunmak” maddesiyle ilgili de “Bugüne kadar hiçbir hekim ya da sağlık çalışanının hastaya ya da hasta yakınına şiddet uyguladığını görmedim. Tam tersi bir durum olmuştur. Sağlık çalışanına şiddetini durduracaklarına böyle bir madde ekliyorlar. Bize karşı şiddet var, bizi şiddetten korumaları gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

"HEKİM GÖÇÜ ARTAR"

CHP Kütahya Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ali Fazıl Kasap tasarıyı “Cumhurbaşkanı tarafından ‘Giderlerse gitsinler’ şeklinde bir algı oluşturulmuştu. Hekim ile hasta arasındaki ilişkiyi de etkiler. Hekim hastadan kaçınır. Defansif hekimlik denen şey ortaya çıkar. Sağlık sistemini berbat ettiler. Bu durum hekim göçünü artıracaktır. Kanun teklifiyle gelen ceza uygulamaları hekimleri meslekten usandıracak hale getirmiştir. Hekimlerin, hekimlik yapmalarına mani olacak bir tasarıdır. Hekimi cezalandıran bir tasarıdır. Hekimler hipokrat yemini etmişlerdir” sözleriyle eleştirdi.

"SİNDİRME ARACI"

Tabip-Sen’den konuya ilişkin yapılan açıklamada teklifin herhangi bir durumda olabilecek tüm yan etki ve komplikasyonları doktorların sırtına yüklediği, doktorların günah keçisi ilan edildiğine vurgu yapıldı.

“Ben Salağım Servisimden Başka Servise Gittim” Cezası Belli Oldu “Ben Salağım Servisimden Başka Servise Gittim” Cezası Belli Oldu

Açıklamada “Her yöne çekilebilecek, netliği belli olmayan, hekimlerin üzerine yeni bir Demokles kılıcı sallayacak, baskı ve sindirme aracı olacak madde ve düzenlemeleri reddediyoruz. Hekimlikte birçok tedavi sırasında hastada kısa ve geçici sağlık problemleri olabilir. Bunu dahi madde olarak düzenlemeye koymak; sahadan ve hekimlikten bihaber olmak, hekimlere karşı nefret duygusu barındırmak demektir. Bu maddeler acilen düzenlemeden çıkarılmalıdır. Hekimlik mesleğine hakaret sayılan bu maddelerin kabul edilmesi halinde, hukuki zemine taşıyacağımızı ve meslek onurumuz için eylem kararı alacağımızı belirtmek istiyoruz” denildi.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O MADDELER

  • Söz konusu maddede meslek icrasının 15 günden 3 yıla kadar yasaklanmasını gerektiren maddeler şu şekilde yer aldı:
  • Usulüne uygun olarak alınmış uzmanlık veya sertifika ve benzeri yetki belgesi olmaksızın meslek veya uzmanlık alanı dışında tıbbi uygulamalarda bulunmak veya kendini böyle tanıtmak,
  • Meslek icrası esnasında ölüme veya engelliliğe neden olmaksızın sağlığın kısa süreli ve geçici olarak bozulmasına yol açmak,
  • Meslek icrası esnasında bir kişinin ağır engelliliğine veya ölümüne neden olmak,
  • Personele, hastalara ve hasta yakınlarına fiili saldırıda bulunmak,
  • Meslek icrasına ilişkin mevzuata aykırı işlem ve uygulama yapmak,
  • Sağlık mesleğinin icrasından doğmakla birlikte meslekten sürekli olarak men cezası verilmesini gerektirmeyen ceza hukuku kapsamında bulunan suçları işlemiş olmak.
Editör: Sinan Yıldırım