Hükümet dün TBMM'ye sunduğu kanun teklifiyle, memurlara yüzde 17,56'lık zam ve 8 bin liralık seyyenan zam kararı aldı.

Memurlar genel olarak Temmuz veya Ağustos ayı itibariyle üst vergi dilimine girmektedir.

Ancak vergi dilimleri sadece yılın başında Maliye Bakanlığı Genelgesiyle belirlenmektedir.

2023 yılı Gelir vergisi dilimleri

30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 323 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3. maddesine göre vergi dilimleri şu şekildedir:

"(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

70.000 TL'ye kadar % 15

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası % 20

Hastane Yolunu Trafiğe Kapatıp Asker Eğlencesi Yaptılar Hastane Yolunu Trafiğe Kapatıp Asker Eğlencesi Yaptılar

370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde

550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL), fazlası % 27

1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde

1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası % 35

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL,

(ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için

607.000 TL), fazlası % 40"

Memurlar Eylül'de üst vergi dilimine girecek

Şuan bir çok memur 50 - 55 bin liralık gelir vergisi matrahına ulaşmıştır. Eylül ayından itibaren memurların büyük çoğunluğu bir üst vergi dilimine girecektir. Yani maaşları üzerindeki vergi yükü yüzde 15 değil yüzde 20 olacacaktır.

Gelir vergisi dilimlerinin, maaş zammı ve asgari ücret zammında olduğu gibi yılda iki kez belirlenmesi gerekmektedir.

Kaynak : Gazete Memur

Editör: Sinan Yıldırım