İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Yönetmeliği Uygulamaları Genel Yazısı ile Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitelerinde cep depo, sarf depo, sterilizasyon gibi ünitelerde çalışan personelin hizmet sunum alanı Ameliyathane Ve Yoğun Bakım ünitesi olarak kabul edilmeyecek.

Cinsel İstismardan Tutuklanan Doktora Tahliye, Genç Kıza İftira Soruşturması Cinsel İstismardan Tutuklanan Doktora Tahliye, Genç Kıza İftira Soruşturması

İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Yönetmeliği Uygulamaları Genel Yazısı ile 12 Ağustos 2022 tarihinden sonrasında işlenen fiillerden verlien ceza sonras ve cezanın kişiye tebliğinden sonra taban ödemeden kesinti yapılabilecek.

İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Yönetmeliği Uygulamaları Genel Yazısı'ndan anlşaıldığına göre yılda 7 güne kadar rapor çalışmış olarak kabul edilecek.

İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Yönetmeliği Uygulamaları Genel Yazısı'ndan anlşaıldığına göre sağlık kurulu raporlarının hakem hastanede onaylanması sonrası kesinti yapılmayacak.