EKG'ye Giriş ve Normal Sinüs Ritmi

Kalbin elektriksel aktivitesini gösteren ve önemli bir tanı aracı olan Elektrokardiyografi 1900’lü yılların başında Einthoven tarafından keşfedilmiştir. Einthoven büyük mıknatısın ortasına gergin şekilde yerleştirdiği gümüş tel ve mıknatısın iki kutbundan gönderdiği gümüş tel ile cilt elektrodu arasında bağlantıyı kurarak kalbin elektriksel aktivitesini görmeye başladı. Ancak Einthoven bu olayı kaydetmek istiyordu. Böylece Einthoven gümüş tel üzerine ince bir ışık demeti gönderip titreşimleri hareketli kağıt üzerine kaydederek normal kalp elektriksel aktivitesini kağıda kaydetti. Bu keşiften sonra kalbin anormal elektriksel aktiviteleri kaydedilip normallerle karşılaştırarak farklı olaylar çözümlenmiştir.

Dolayısıyla Elektrokardiyogram (EKG) kalbin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesidir. EKG’de bir kalp siklusu P, QRS, T dalgalarından oluşur. Bu dalgaları sorgulamadan önce depolarizasyon ve repolarizasyon olayını kavramak gerekir. Depolarizasyon, kasılmaya hazır içi “ +“ yüklü olan hücreleri ifade eder. Repolarizasyon ise kasılmış hücrenin  “+“ yükünü bırakıp “-“ yüklenmiş dinlenme halini ifade eder. Yani depolarizasyon ile kalbin kasılmasını repolarizasyon ile kalbin dinlenme durumu ifade edilir.

Kalbin İleti Sistemi ve Sinüs Ritim Fizyolojisi

Normal bir kalpte elektriksel aktivitenin başlangıcı kalbin sağ atriumunda bulunan sinoatriyal düğümdür. Sinoatriyal düğümden çıkan uyarı EKG’de karşımıza P dalgası olarak çıkar. P dalgası bize Sinoatriyal düğümden uyarı çıktığını ve atriumların depolarize olduğunu gösterir. Uyarı daha sonra atrium ve venrikül arasında bulunan Atrioventriküler nod’a gelir. Burada ileti 0.1 sn yavaşlatılır. Bu düğümdeki duraklama dönemi EKG’de karşımıza PR aralığı olarak çıkar. Bu duraklama sayesinde Atriumlardaki kan ventriküllere pompalanmış olur. AV düğümden çıkan uyarı ventriküler ileti sisteminin başlangıcı olan his demetine gelir. His demeti sağ ve sol demet olarak ikiye ayrılır ve devam eder. Demetlerden gelen akım purkinje lifleri ile tüm venrikül hücrelerini depolarize eder. AV düğümden buraya kadar olan akım EKG’de QRS kompleksi olarak çıkar ve venriküllerin depolarizasyonunu gösterir. Ventriküller depolarize oldu yani kasıldı ve kanı pompaladı. Bundan sonra ventriküller dinlenme dediğimiz repolarize durumuna geçer. Ventriküllerin repolarizasyonu EKG’de karşımıza T dalgası olarak çıkar.

Bu şekilde kalp bir döngüsünü tamamlar. Siniatriyal düğüm dakikada 60-100 uyarı çıkarak kalbin 60-100 olan atımını sağlar. Kalbin bu dalgaları oluşturarak dakikada 60 ile 100 arasında nabız oluşturması bize normal sinüs ritmi gösterir.

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Programları Ücretleri Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Programları Ücretleri

SaglikPersoneliyiz.Com / Özel Haber 

Bu yazının tüm hakları SaglikPersoneliyiz.Com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Editör: TE Bilişim