Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

Selçuk Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak Selçuk Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak

gaziantep-universitesi-216-sozlesmeli-saglik-personeli-alimi-yapacak-5gaziantep-universitesi-216-sozlesmeli-saglik-personeli-alimi-yapacak-6gaziantep-universitesi-216-sozlesmeli-saglik-personeli-alimi-yapacak-3gaziantep-universitesi-216-sozlesmeli-saglik-personeli-alimi-yapacak-4gaziantep-universitesi-216-sozlesmeli-saglik-personeli-alimi-yapacak-1gaziantep-universitesi-216-sozlesmeli-saglik-personeli-alimi-yapacak-2

Editör: Ertuğrul Gülmez