“Sorunlu sorumlular “başlığıyla sözleşmeli idarecilerin keyfiyetleri gölgesinde çalışan sağlıkçılarla ilgili Temel Günaydın’ın paylaştığı yazıyı yorumsuz yayınlıyoruz.

“Servis sorumlusu olunca kendilerini diktatör, devlet başkanı olarak görebiliyorlar! Böyle kişiler kendilerini muhteşem,fevkaladenin fevkinde gördükleri için serviste genelde bir işe yaramazlar. Zamanlarını boya, badana, kaş, dudak boyaları ve saç bakımlarına adarlar. Bulmakta hiç zorlanmadıkları 3-5 yalakayı da yanlarına alırlar. Diğer çalışanları da sisteme uymak veya servisten gitmek arasında tercih yapmak zorunda bırakırlar.

Kimi çalışanlar o servisin avantajlarından, kimi arkadaşlarından ayrılmak istemez, kimi kendine güvensizdir ‘Başka serviste yapamam!’ diye sisteme ayak uydurma yolunu seçer ve serviste korku imparatorluğu kurulmuş olur. Servisteki yalakalar aylık çalışma listelerinde istekleri için sınırsız toleransa sahip olur, genelde de sürekli sorumlunun yanında istendikleri için gündüzde çalışırlar ve yaptıkları yalakalığın türlü türlü ekmeğini yerler...

Hastane yönetimleri de bu tiplerin her zaman arkasındadırlar. Çünkü kendilerini ‘çoban’, onları da ‘koyun sürüsünü’ bir arada tutan ‘çoban köpeği’ olarak görürler. ‘Çoban köpeği’ olan sürü artık kendilerine sorun getirmeyeceği için,onları el üstünde tutarlar. Bu stres dolu çalışma ortamında yaşamak istemiyorsanız,öncelikle tüm çalışanların kendilerine saygısı olan kişilerden oluşması şarttır. Bu yüzden onurunu,gururunu çıkarları uğruna ayaklar altına alan kişilerden uzak durmalısınız.

Bu tip boş insanlar etrafını çıkarcı yalakalar ile dolduramazlarsa aslında bir hiçtirler...

Arkasına ne kadar rüzgârı alsa dahi kendine serviste yalakalardan oluşan bir kalkan kuramazlarsa da bu iş yürümez,idare bir noktadan sonra bu arkadaşın biletini kesmek zorunda kalır.

En sonunda ise kendini Titanik sanan sorumlu, aslında üç beş ‘kütüğün’ sarmaşık marifetiyle bir araya topladığı bir sal olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Gerçekte sorumluluk vasfına haiz kişiler ise,zaten kendini yetiştirmiş,bilgili, tecrübe sahibi, yani liyakat sahibi kişilerden oluşur. Böyle kişilerin egosu,zaman içindeki kendi başarıları nedeniyle törpülendiği için serviste korku imparatorluğu kurmaz. Aksine saygı ve sevginin haiz olduğu bir çalışma ortamı oluştururlar, ülke yönetiminden tut,il veya ilçe olabilir,ya da bir futbol takımı veya bir şirkette çalışan,serviste bir hemşire fark etmez.

Nasıl yönetilmeyi hak ediyorsanız,öyle yönetilirsiniz..!”

O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak

Bu arada son derece başarılı ve liyakatli olan idareci ve yöneticileri ayırıyoruz elbet.

Şimdi yorum sizin!

Editör: Sinan Yıldırım