Bağlarbaşı Aile Sağlığı Merkezi önünde yapılan basın açıklamasına SES Bursa Şubesi Başkanı İrfan Açık ve sağlık emekçileri katıldı.

SES Bursa Şubesi Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını okuyan SES İş Yeri Temsilcisi Huriye Melek Türk, geçmişten bugüne sağlık hizmetinin temel yapı taşı olan ve en eski meslek olarak kabul gören ebelik ve hemşirelik mesleklerinin toplumsal bir saygınlığı olsa da hak ettiği değeri görmediğini belirtti.

“İş ve gelir güvencesizliği, yoğun nöbetler, düşük ücret, riskli çalışma koşulları”

Yalnızca kadın mesleği olarak algılanan ebelik ve hemşirelik mesleklerinin sorunlarının çözümünün emek mücadelesi ve kadın özgürlük mücadelesini birlikte yürütmekle mümkün olduğunu ifade eden Huriye Melek Türk, ebe ve hemşirelerin sağlık alanında verilen her görevi ve angaryayı yapmaya mecbur bırakıldığını aktardı:

“AKP eliyle yürütülen neoliberal politikaların ürünü olan Sağlıkta Dönüşüm Programı ebe ve hemşirelerin mesleki özerkliklerini yok saymış ve sorunlarını daha da büyütmüş, hemşirelik mesleğini yardımcı sağlık personeli, ebelik mesleğini de yardımcı sağlık çalışanı şeklinde tanımlamıştır. Hekim odaklı çalışma sistemi ve meslek tanımlarımızın muğlaklaştırılması sonucunda ebe ve hemşireler sağlık alanında verilen her görevi ve angaryayı yapmaya mecbur bırakılmışlardır. Ebe ve hemşireler olarak ağır iş yükü nedeniyle sağlık sorunlarımız, sosyal yaşama ve iş güvencesine dair önemli sorunlarımız bulunuyor. ASM, TSM, özel ve kamu hastanelerinde emek veren biz ebe ve hemşireler, iş ve gelir güvencesizliği, yoğun nöbetler, düşük ücret, riskli çalışma koşulları, performans sistemi, toplam kalite yönetimi anlayışı, emekliliğe yansımayan ek ödemeler ve ek ödemelerin hastane yöneticilerinin insafına bırakılması sorunları ile boğuşuyoruz.”

SES Bursa Şubesi, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

“Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri değersizleştirilme duygusu ile karşı karşıya”

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma koşullarının yanı sıra sosyal, ekonomik, psikolojik durumlarının güçlendirilmesi, işyerlerinde korunması, gözetilmesi ve güvenliklerinin sağlanması gerektiğini söyleyen Türk, şöyle konuştu:

“Hem ebe ve hemşireler olarak hem de sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak tekrarladığımız tükenmişlik duygusunun yanı sıra değersizleştirilme duygusu ile de karşı karşıyayız. Kimse kahramanlık vurgusuyla daha fazla sağlık emekçilerinin emeğini sömürmeye kalkmasın. Meslek hastalığını bizlere hak görmeyen iktidarın, sorumsuz politikalarının bedellerini biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ödemek istemiyoruz.”

Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Sürecindeki Açıklamalar Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Sürecindeki Açıklamalar

Sağlık emekçilerinin yalnızca 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla hatırlanmaması gerektiğini de vurgulayan Huriye Melek Türk, ebe ve hemşirelerin taleplerini aktardı:

“Başta özlük, mali ve demokratik haklarımızın verilmesi, meslek tanımımız netleşmesi, güvenceli, kadrolu istihdam, çalışma koşullarımızın düzenlenmesi istiyoruz. Sorunlarımızın bu kadar biriktiği ve iktidarın çözüme yönelik adım atmaktan imtina ettiği bu dönemde 5 Mayıs ve 12 Mayıs ebe ve hemşireler günü, mevcut koşulların değiştirilmesi ve taleplerimizin elde edilmesi yönünde kararlılığımızı ifade edeceğimiz günlerdir. Sağlık ekibinin en önemli parçası olan ebeler ve hemşireler olarak sadece bu tarihler arasında hatırlanmak istemiyoruz. Bu nedenle ebe ve hemşireler gününde vaat dinlemeyi, oyalanmayı kabul etmiyoruz, çözüm istiyoruz. Sağlığın ve toplumsal yaşamın en önemli dinamiği olan ebeler ve hemşireler olarak ekonomik, özlük ve sosyal taleplerimizi tekrarlamaktan vazgeçmeyeceğiz. Koruyucu sağlık hizmetlerine yatırımın artırılması; çalışma koşul ve ortamlarının iyileştirilmesi, sağlık sistemlerinin salgın, deprem gibi olağanüstü durumlara hazır olması için gerekli düzenlemeler yapılarak, aşağıda yer alan taleplerimizin karşılanması mesleki açıdan önemli gelişmelerin önünü açacaktır.”

Editör: Sinan Yıldırım