Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nde bütün izinlerin iptal edildiği bildirildi.

NTV’deki habere göre, Sağlık Bakanlığı hudut ve sahillerde görevli memurların izinlerini iptal etti.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı'nın Yeni Atanan Personel İçin Ulaşım ve Kalacak Yer Yazısı Sağlık Bakanlığı'nın Yeni Atanan Personel İçin Ulaşım ve Kalacak Yer Yazısı

* Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.