Maaş zamlarını yeterli bulmayan Hürriyetçi Sağlık Sen merkez yürütme kurulu, 12.01.2023 tarihinde bir günlük iş bırakma kararı aldı.

Yedi konfederasyon ve bir çok bağımsız sendikalar tarafından da aynı tarihte yapılacak iş bırakma eylemi ile, hem iktidar, hem de maaş zammını müjde olarak duyuran ve yeterli bulan yetkili sendikalar protesto edilecek. 

Hürriyetçi Sağlık Sen  genel başkanı Muhammet BİRİNCİ, yaptığı basın açıklaması ile sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan tüm çalışanların iş bırakma eylemine katılmalarını istedi.

Genel Başkan  Muhammet BİRİNCi’nin basın açıklaması:

Değerli basın mensupları, kıymetli sağlık ve sosyal hizmet çalışanları

Bildiğiniz gibi, yetkili sendika tarafından bu güne kadar bağıtlanan toplu sözleşmelerde  milyonlarca kamu çalışanları için ön görülen ücret artışları sadaka düzeyini aşamadı. Öyle ki, maaşlara yapılan enflasyon oranındaki artışlar toplu sözleşme kazanımı olarak gösterilmeye, ücret artışı olarak yansıtılmaya çalışıldı.

REFAH PAYI YETERLİ DEĞİLDİR

Ismarlama ve talimatlı TÜİK’in  önceki aylarda olduğu gibi Aralık ayı enflasyon oranı da bizleri şaşırtmamıştır. Hayatın gerçekleri ile bağdaşmayan, çarşı-pazar enflasyonunu yansıtmayan TÜİK’in  enflasyon oranları, kamu çalışanlarının ek zam beklentisine, refah payı olarak ilave zam talebine  neden olmuştur.

Altıncı dönem toplu sözleşme mutabakat metnine göre ön görülen yüzde sekiz maaş artışına enflasyon farkının ilave edilmesi ile birlikte kamu çalışanlarına yüzde 16.48 oranında zam ön görülmüştür. Cumhurbaşkanının 24 saat içinde yaptığı ikincı açıklama ile yüzde  13.52 lik refah payı ilave edilerek  ilk altı aylık zam oranı 30’ a çekilmiştir.

Sayın cumhurbaşkanımızın ilk açıklamasında müjde olarak duyurduğu yüzde 25 zam oranına ve bu oranı alkışlayan yetkili sendikalara gelen tepkiler üzerine 24 saat sonra  ilave edilen yüzde 5, toplamda yüzde 30 zam oranı dahi kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır.

Kamu Sağlık Sen'den Fırat Üniversitesini Tercih Eden Öğrencilere Barınma ve Yemek Desteği Yapılacak! Kamu Sağlık Sen'den Fırat Üniversitesini Tercih Eden Öğrencilere Barınma ve Yemek Desteği Yapılacak!

BİZ ÜVEY EVLAT MIYIZ?

Asgari ücrete yüzde 55, emekliye yüzde %57 oranında zam yapan iktidar, kamu çalışanlarına neden yüzde 30 zammı reva görmektedir.Neden açlığa ve yoksulluğa mahkum etmektedir. Kamu çalışanlarının ücretleri asgari ücret karşısında sekiz yılda yüzde 50 değer kaybetmiştir. En düşük Devlet memurunun taban aylığı asgari ücretin altına düşmüştür. Kamu çalışanlarının geleceğe güvenle bakma, insanca yaşama hakkı yok mu? Biz üvey evlatmıyız.

YETKİLİ KONFEDERAYON SEFALET ZAMMINA ALKIŞ TUTTU.

Vergi ve harçlarda yüzde 123, temel tüketim maddelerinde yüzde 300 , konut kiralarında yüzde 250 civarlarında yaşanan artışlara ragmen kamu çalışanlarına reva görülen ve çalışanların belini bükecek, yaşamlarını zorlaştıracak ücret artışını alkışlayan ve müjde olarak değerlendiren sözde yetkili sendikalar vebalden kurtulamayacak,sendikal mücadele tarihine kara bir leke olarak geçeceklerdir

Başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olmak üzere tüm kamu çalışanları aylardır hükümete yaptıkları çağrı ne yak ki, yeterince karşılık bulmamıştır. Bu süreçte yetkili sendikalar  iktidar yetkilileri ile kapalı kapılar arkasında görüşme yapmaktan öteye geçememiş çalışanları oyalamıştır. Bir kez daha gördük ki, yetkili sendikalar kamu çalışanlarının sesi olamamış, beklentilerini karşılamak bir yana kendi ikballerine zemin hazırlamaktan öteye gitmemişlerdir.

MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI TİYATROYA DÖNÜŞTÜRELEMEZ

Burada önemle üzerinde durmak istediğimiz ve kamu çalışanlarının itibarını son derece zedeleyici  bulduğumuz bir  kaç hususu belirtmek istiyorum

Kamu çalışanlarının ücret artışları devlet ciddiyeti ve tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmayan ortamlarda ilan edilemez. Kamu çalışanlarının ücretleri birilerinin kesesinden değil, bu milletin hazinesinden karşılanmaktadır.Bu nedenle kamu çalışanlarının itibarlarını sarsacak şekilde dilenciye sadaka  verirmiş gibi yandaş sendikaların ve  siyasi parti grup kürsülerinden açıklanamaz. Yanlış ekonomik politikalar nedeniyle enflasyon canavarına kurban edilen kamu çalışanlarından ekonomik krizin faturası çıkarılamaz. Iktidarin bu tiyatro oyunlarından vaz geçmesini istiyoruz.

HAYAL DAHİ KURAMAYACAĞIZ

Yapılan artışla birlikte en düşük devlet memuru aylığı 11 bin 381 TL olmuştur. Her şey bir yana, Devlet vicdan ve merhamet sahibidir. Çalışanlara reva görülen bu ücretle barınma, beslenme gibi temel ve zorunlu ihtiyaçları karşılama, evlilik müessesesini kurma, ev, otomobil alma ve tatil yapma gibi insani ihtiyaçların hayali dahi kurulamayacaktır

İŞ BIRAKMA EYLEMİNE DAVET EDİYORUZ

Ne yazık ki, sağlık çalışanları şiddet, mobbing ve yoğun çalışma şartları altında ezilirken, son yıllarda iktidar tarafından da belirgin ve sistematik bir şekilde yoksullaştırılmaktadır.

Bu nedenle, sağlık çalışanları, sadaka niyetine verilen zammı kabul etmemekte, emeğinin ve alınterinin karşılığını ve insanca yaşamak istemektedir.

Amacımıza ulaşabilmemiz, taleplerimize karşılık bulabilmemiz ve sendikal mücadelemizi güçlü kılabilmemiz amacıyla tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 12.01.2022 tarihinde tüm sendikalarla ortak iş bırakma eylemlerimize katılmalarını bekliyoruz.

Editör: Sinan Yıldırım