Kalp Krizi Kan Tahlillerini Nasıl Etkiler?

Kalp kası hücreleri yıkıma uğradıklarında hücre bütünlükleri kaybolur ve kalp kası hücreleri bir şekilde dolaşıma geçer. Kalp kası hasarına kan tahlillerinde karar verebilmek için bu tahlil sonuçlarının kalp kası harici başka yerde bulunmaması gerekir. Ayrıca kalp kası hasarını takiben bu sonuçlar birden maksimize olmalı ve yüksek olması kalp kası hasar oranı ile uyumlu olmalıdır.

Akut koroner sendromlar hafiften şiddetliye doğru şöyle sıralanır; 
 

 • Stabil angina (doku hasarı olmaz),
 • Anstabil angina pectoris (USAP - hafif doku hasarı),
 • non STEMI (artan doku hasarı),
 • ve en şiddetlisi olan STEMI(akut MI)(şiddetli doku hasarı) oluşur.

Doku hasarlarının da kan tahlillerinde tespiti için başlıca kullanılan belirteçler şunlardır; miyoglobin, kreatin Kinaz CK MB ve troponin I-T .
 

Miyoglobin (3 SAAT) 

Kalp kası hücresine özgü değildir, iskelet kasında da yüksek miktarda bulunur diğer kardiyak belirteçlerle kombine edilerek kullanılmalıdır. Tek başına MI tanısı koydurmaz. Akut MI sonrası ilk 3 saatte yükselir, 4-9 saatte pik yapar ve 24 saatte normale döner.

 • Çok erken dönemde (2 saat'ten önce) tanı koyduruyor.
 • Akut MI'nın erken dışlanmasında yararlıdır.
 • Akut MI’a özgü bir belirteç değil 1. günden sonra tanı koydurmuyor.


Kreatin kinaz CK MB  ( 4 SAAT)

Bir diğer kardiyak belirteçte kreatin kinaz CK-MB dir. Aynı şekilde kalp kasına özgü değildir iskelet kası ve düz kaslarımızda da bulunur.  4-8 saatte yükselir, 12-24 saatte pik yapar ve 36-72 saat sonra normale döner.

 • Kalp kasına özgü bir belirteç değildir.
 • Erken dönemde (6 saat'ten önce) tanı koydurmaz.
 • Geç dönemde (>36 saat) tanı koydurmaz.

CK-MB yükselmesine sebep olan durumlar:

 • Akut kas yaralanması,
 • Postop dönem,
 • Diyaliz,
 • Kronik kas hastalığı,
 • Aşırı egzersiz,
 • KKY,


Troponin I-T (6 SAAT)

Son kardiyak belirteç troponin I-T dir. Bu proteinler iskelet kaslarında bulunsa da akut koroner sendromların en duyarlı ve özgül bulgusudur. Plazmaya geç salınması sonucun biraz geç alınmasına sebep olur ilk kalp kası yıkımından yaklaşık 3-6 saat sonra kan tahlillerinde bulunur, aynı zamanda en uzun süre tahlillerde değişiklik gösteren belirteçtir. Akut MI sonrası Tr  I ve T 6 saatte yükselir, 12 saatte pik yapar ve 7-10 günde normale döner.

 • CK-MB'den daha duyarlı ve özgüldür.
 • 10 güne kadar MI tanısı koydurabilir.
 • Tedavi seçiminde etkilidir.
 • Çok erken dönemde (6 saat'ten önce) tanı koydurmaz.
 • Geç dönemde minör re-enfarktüs tanısı koydurmaz.

Yüksek troponin sonucu verebilen diğer durumlar: 

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
 • Myokarditler  Perikarditler,
 • Kardiyomyopatiler,
 • Konjestif kalp yetmezliği,
 • Pulmoner Emboli,
 • Göğüs travması,
 • Kalp cerrahisi,
 • Kardiyoversiyon,
 • Sepsis,
 • Rabdomyolizis,
 • Kronik böbrek yetmezliği,

SaglikPersoneliyiz.Com / Özel Haber 

Bu yazının tüm hakları SaglikPersoneliyiz.Com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©