Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama

Sağlık Bakanlığının 10.000 sürekli işçi alımına ilişkin yapılan kurayı Mardin ili “Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı” kadrosunu asil olarak kazandığını, ancak Mardin İl Sağlık Müdürlüğü komisyonunun E- sayılı kararı ile mezuniyet şartlarını taşımadığımdan bahisle hakkında ret kararı verildiğini, akabinde ret kararının düzeltilmesi amacıyla yapmış olduğu başvurusuna şifahi olarak “Sağlık Bakanlığına gönderilmiş cevap bekliyoruz” denilerek kesin bir cevap verilmediği, Sağlık Bakanlığının bu kadro için aradığı şartları hem lise hem de ön lisans düzeyinde karşılamasına rağmen asil olarak kazandığı kadroya yerleştirilmemesinin hukuka uygun olmadığını söz konusu işçi alımı ilanından gerek ortaöğretim, gerekse de ön lisans düzeyinde bahse konu programlar ve dengi programlar/alanlar demesine rağmen dengi alanların göz ardı edilmesi, bunların denkliklerine ilişkin hiçbir işlem yapmadan talebinin reddine kararı verilmesinin hak kaybına sebebiyet verdiğini, mezuniyet belgelerimin istenen mezuniyet şartları ile uyumlu/denk olmasına rağmen aksi yönde karar verilmesinin mağduriyetine yol açtığını belirterek Ekte sunmuş olduğu belgeler ışığında Sağlık Bakanlığının bu kadro için aradığı şartlarla mezuniyet şartlarının (ortaöğretim ve/veya) uyduğunun tespitinin yapılarak hakkı olan kadroya başlatılma konusunda gerekli tavsiye kararının verilmesini talebine Kamu Deneticiliği Kurumu;

Başvuranın durumunun hakkaniyet açısından mezkur ilanda yer alan ortaöğretim (lise) mezuniyet şartları bakımından tekrar değerlendirilerek işlem tesis edilmesi yönünde SAĞLIK BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA, İŞKUR kura yöntemiyle kamuda istihdam sağlanmasına yönelik uygulamalar açısından yaşanabilecek sorunların azaltılabilmesi adına ilan şartlarına ilişkin kontrollerin kura çekiminden önce ön değerlendirme, yine kura sonrasında da eksik belgelerin tamamlanması için ek süre tanınması ve adaylar için itiraz prosedürünün oluşturulmasının 22. paragrafta sayılan iyi yönetim ilkeleri açısından değerlendirilerek işlem tesis edilmesi adına TÜRKİYE İŞ KURUMUNA (İŞKUR) VE SAĞLIK BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) VE SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna, Kararın BAŞVURANA, SAĞLIK BAKANLIĞINA ve TÜRKİYE İŞ KURUMUNA (İŞKUR) tebliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi. 

Editör: Ertuğrul Gülmez