Asgari ücrete yapılan %54’lük zamma rağmen memur maaşlarına tepkiler sonrasında % 30 oranında zam yapılması sosyal medyanın eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde birçok müjdeyi kamuoyuyla paylaşan iktidar, memur ve memur emeklisine yapılan zammı da tarihi zam şeklinde değerlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama

Iktidarın yılbaşında memura yaptığı %30 zam sonrasında en düşük memur aylığı 11.848 liraya getirildi.

Bu durumda sembolik olması gereken asgari ücret ile memur maaşları arasındaki farkın 2 bin liralara kadar düşmesine neden oldu. Maaşlar arasındaki farkın azalmasında ise ilk etken, asgari ücretli çalışanların maaşına yapılan zamların son birkaç yıldır gerçekliği tartışılan resmi enflasyon rakamının çok çok üstünde olmasından kaynaklanıyor. 2022 yılı içerisinde yüzde 50’lik zam ve Temmuz ayında yapılan yüzde 30’luk zamlarla birlikte asgari ücret hızlı bir şekilde yükseltilirken memur maaşlarında yapılan zam ise iki yıl içinde yüzde 60 yükseltildi. Bu tablonun devam etmesi halinde ise 2023 veya 2024 yıllarında asgari ücretli ve en düşük memurlar aynı ücreti alacak.

“SEMBOLİK ÜCRET” TABANA YAYILIYOR!

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında asgari ücret 184 lira, ortalama işçi emekli aylığı 276 lira iken ortalama memur maaşları ise 502 liraydı. Ortalama memur maaşı asgari ücretin 2,73 katı seviyesindeyken, bu oran 1,39’a kadar gerilemiş oldu. Bu durum, sembolik olması gereken asgari ücretin ortalama ücret düzeyine yükselerek, Türkiye’nin tamamına yayılacak bir ücret haline geleceğini gösteriyor.

TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2006-2020 sonuçları da bu tabloyu haklı gösteriyor. Araştırmaya göre 2005 yılında aylık hane halkı ferdi ücret ve maaş geliri asgari ücretin 2 katından fazla iken, 2019’da ortalama ücret ve maaş geliri asgari ücretin 1,7 katına kadar geriledi.

Editör: Ertuğrul Gülmez