Deprem sonrasında Eğitim Bir Sen’in ertelenen 7. Olağan Genel Kurulu 18 – 19 Mart tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da yapılacak.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Yönetim Kurulu’nun 28.02.2023 tarihli ve 83 sayılı kararıyla, 4688 sayılı Kanun’un 10’uncu, sendika tüzüğünün 15’inci maddesi hükümlerine istinaden Eğitimciler Birliği Sendikası’nın (6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem ve deprem üzerine ilan edilen olağanüstü hâl nedeniyle Genel Yönetim Kurulu’nun 08.02.2023 tarihli ve 56 sayılı kararı uyarınca tehir edilen) 7. Olağan Genel Kurulu’nun 18–19 Mart 2023 tarihlerinde İsmetpaşa Mahallesi 1. Cadde 06890 Kızılcahamam/Ankara adresinde bulunan Eliz Hotel’de,

18 Mart 2023 günü 09:00–17:00, 19 Mart 2023 günü ise 09:00–14:00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine, yeterli çoğunluk sağlanamaması hâlinde 25–26 Mart 2023 tarihlerinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine; gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

7. Olağan Genel Kurul gündemi

18 Mart 2023

 1. Yoklama ve açılış
 2. İstiklal Marşı’nın okunması
 3. Divan teşekkülü
 4. Genel Başkanın konuşması
 5. Protokolün takdimi ve konuşmaları
 6. Komisyonların teşekkülü
  a. Tüzük tadil komisyonunun teşekkülü
  b. Mali bilanço ve tahmini bütçe komisyonunun teşekkülü
  c. Genel Yönetim Kurulu’na devredilecek yetkilerin tespiti komisyonunun teşekkülü
 7. Genel Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
 8. Genel Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
 9. Mali bilançonun görüşülmesi ve ibrası ile tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanması
 10. Tüzük tadilatı komisyonu raporunun ve tüzük değişikliği tekliflerinin görüşülerek karara bağlanması
 11. Genel Yönetim Kurulu’na devredilecek yetkilerin görüşülmesi ve karara bağlanması
 12. Genel Disiplin Kurulu kararlarının görüşülmesi ve karara bağlanması

19 Mart 2023

13. Sendika zorunlu organları asil ve yedek üyeleri ile üst kurul delegelerinin seçimi

14. Dilek ve temenniler

15. Kapanış

Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Sürecindeki Açıklamalar Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Sürecindeki Açıklamalar

Sendika tüzüğünün 15’inci maddesi gereği ilanen duyurulur. 28 Şubat 2023

Eğitimciler Birliği Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

Editör: Ertuğrul Gülmez