Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e verilen soru önergesinde, kamu personellerinin bir sendikaya üye olması ya da üyelikten çekilmesi durumunda 4688 sayılı kanuna göre 3 nüsha üyelik ya da istifa formlarının doldurulduğuna dikkat çekildi.

Yapılan işlemin hem vakit hem de kağıt israfına neden olduğu vurgulanırken memurların sendika istifa işlemleri sırasında amirleri tarafından bazen dolaylı bazen ise doğrudan baskıya maruz kaldıkları da soru önergesinde yer aldı.

Bürokrasinin azaltılması, memurların ve sendikal çalışmaların üzerindeki söz konusu baskıların sonlanması için işçilerde olduğu gibi, memurlarda da sendikalara üye olma ve üyelikten çekilme işlemleri e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmelidir. Bunun için 4688 sayılı kanunun 14. ve 16. maddelerinde gerekli yasal düzenlemenin ivedilikle yapılması gerekmektedir.

Memurlardan ve sendikalardan gelen taleplerin yoğunlaşması neticesinde Cumhurbaşkam Yardımcısı Fuat Oktay, 5 Temmuz 2020 tarihinde bir açıklama yaparak "sendika üyelik ve istifa işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabilmesi" için çalışma başlatıldığım ifade etmişti, ancak aradan geçen otuz aylık süreye rağmen bu çalışma sonuçlandınlamamıştır. İşçilerin sendika üyelik ve istifa işlemlerinin e-devlet sistemi üzerinden olmasına karşın memurların hala eski sistem üzerinden devam etmesi; memurların sendikal çalışmalan özgür bir ortamda yürütmesini istemeyenler mi var? sorusunu akla getirmektedir.

Bu bağlamda;

1. Memurlann sendikaya üye olmasını ve üyelikten çıkmasını (istifa) e-devlet sistemi üzerinden yapılmasını temin etmeye yönelik bir çalışmanız olacak mıdır?

Cinsel İstismardan Tutuklanan Doktora Tahliye, Genç Kıza İftira Soruşturması Cinsel İstismardan Tutuklanan Doktora Tahliye, Genç Kıza İftira Soruşturması

2. İşçilerin sendika üyelik ve istifa işlemlerinin e-devlet sistemi üzerinden olmasına karşın memurların hala eski sistem üzerinden devam etmesinin bir nedeni var mıdır?

3. Memurların ve memur sendikaların sizlerden bu konuya ilişkin talepleri olmuş mudur, olmuşsa bu taleplere neden cevap vermemektesiniz?

4. Sendikaya üye olmaları veya üyelikten istifa etmeleri hususunda baskılara maruz kalan kamu çalışanı olmuş mudur? Bakanlığınıza bu hususta bir şikâyet gelmiş midir, şikâyet varsa Bakanlığımzm yaptırımı ne olmuştur?

5. Cumhurbaşkam Yardımcısı Fuat Oktay'ın otuz ay önce yapmış olduğu açıklamaya rağmen söz konusu çalışmanızın bitirilmemesinin nedeni nedir?

Editör: Ertuğrul Gülmez