Türkiye genelinde 2 gün boyunca 22 STK ile beraber iş bırakma eylemi gerçekleştirecek olan HEKİMSEN Sendikası Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, “Acil servis ve yoğun bakımlarımız gibi poliklinik ve kliniklerde iş bırakma olmayacak. Biz adalet istiyoruz, amacımız kimseyi mağdur etmek değildir. Bu eylem memur kesimin haksızlığa karşı ortak hareketidir” dedi.

HEKİMSEN, 22 STK ile beraber 2 gün boyunca eylem kararı aldı. Eylem hakkında açıklamalarda bulunan HEKİMSEN Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, “HEKİMSEN Sendikası 1-2 Ağustos tarihlerinde 22 STK ile birlikte eylem yapacaktır. Bu eylem çerçevesinde birçok kurumlarda iş bırakma yapılacak. Bu iş bırakmalar poliklinikleri kapsayacaktır. Acil servisler, ağır hastalar, yoğun bakımlar, onkolojik vakalar gibi ağır hastalıklar kapsam dışıdır. Ancak acil olmayan elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. Bu konuda halkımızı uyarmak istiyoruz. İş bırakma eylemi kanunlar çerçevesindedir” diye konuştu.

Genel Sağlık-İş Sendikası tarafından eylem kararına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak

“Ülkemizin içinde bulunduğu zor ekonomik şartlar tüm emekçiler gibi sağlık çalışanlarını derinden etkilemiştir. Şiddete, mobbinge uğrayan, meslekleri değersizleştirilen, personel yetersizlikleri nedeniyle iş yükü artan, nitelikli sağlık hizmeti sunma koşullarından uzak çalışma ortamlarında çalışmak zorunda bırakılan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, yıllardır seslerini duyuramamaktadır.

Bu olumsuz koşullara karşı çözüm üretmek, daha güçlü bir eylemsellik ortaya koyabilmek için 19 sendika 2 aile hekimliği federasyonu bir araya gelerek kısa adı SABİM olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformunu kurmuştur. Genel Sağlık-İş’in de sürecin başından beri içinde yer aldığı 21 demokratik kitle örgütü; taleplerimizi dile getirmek amacıyla 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1 ve 2 Ağustos 2023 tarihlerinde iş bırakma kararı almıştır.

Genel Sağlık-İş olarak; acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı, acil ameliyatlar aksatılmadan sağlık hizmeti verilecek şekilde, ülke genelinde 2 günlük iş bırakma eylemleri yapacağımızı buradan duyuruyoruz.”

Editör: Ertuğrul Gülmez