Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı Taşra teşkilatı bünyesinde bankalarla kurumlar arasında yapılan ‘’Maaş ödeme protokollerinde’’, Kamu görevlisi sağlık çalışanlarına yapılacak olan “maaş promosyonu’’ ödemelerinin bir kısmının nakit olarak çalışanlar adına açılacak hesaplara; geri kalanının ise “Bankkart Lira’’ olarak sağlık çalışanlarının “kredi kartlarına” yükleme yapılarak ödeneceği belirlenmiştir.

Ancak, bazı sağlık çalışanlarına,  “icra müdürlükleri nezdinde icra dosyaları bulunan ya da sair nedenlerle” bankalar tarafından kredi kartı verilmemektedir. Bu durumda İlgili personel, ‘’kendisine kredi kartı’’ verilen emsali personele göre toplamda 3.800,00 TL eksik ödeme almaktadır.

Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Sendikamız tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna başvuruda bulunularak: “Kendilerine “icra müdürlükleri nezdinde icra dosyaları bulunan ya da sair nedenlerle” kredi kartı verilmeyen sağlık çalışanlarının, maaş ödeme protokollerinde ‘’Kredi kartı’’ üzerinden ödeneceği kararlaştırılan maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için gerekli iş ve işlemlerin yapılması” talep edilmiştir.

Devlet memuru personele ‘’maaş ödeme protokolleri’’ kapsamında yapılacak olan ödemelerin, doğrudan doğruya kamu personelinin ‘’aylık ve ücretlerinin’’ tamamlayıcı ve ayrılmaz bir parçası olduğu bilinmektedir.

Bakan KOCA'nın Mektubuna Sağlık SEN'den Cevap Bakan KOCA'nın Mektubuna Sağlık SEN'den Cevap

Son döneme ilişkin olarak yapılan protokol ile sağlık çalışanlarına ödenecek olan bu promosyonun ; “3.800 TL’lik kısmı’’ ‘’kredi kartlarına Bankkart Lira olarak” ödenmektedir. Ancak Sağlık Bakanlığında görev yapan bazı sağlık çalışanlarına, bankalar tarafından kredi kartı verilmemektedir. Bu kişiler hakedişleri olan maaş promosyonlarının 3.800,00TL’lik kısmına erişememektedir.

Bu durum ‘’hakkaniyete’’ uygun düşmediği gibi, ‘’Kamu kurum ve kuruluşlarının uymakla yükümlü olduğu’’ ve Anayasa’nın 10. Maddesinde açık bir şekilde hükme bağlanan ‘’Eşitlik İlkesine’’ de aykırı düşmektedir. Öte yandan bahse konu uygulama; ilgili personelin, Anayasa’nın 35. Maddesiyle koruma altına alınan ‘’mülkiyet hakları’’ ihlal edilmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun konuyla ilgili gerekli iş ve işlemleri yapması ve bu mağduriyetlerin giderilmesini sağlaması gerekmektedir.

Derya Uğur
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı

Editör: Sinan Yıldırım