Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) görevde yükselme sınavına itiraz etti.

Sağlıkçılar Hastane Yemekleri İçin Bakana Seslendiler Sağlıkçılar Hastane Yemekleri İçin Bakana Seslendiler