Türk Sağlık Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, Elbistan ilçesine yapılan idareci atamalarına atıfta bulundu.

Sendikamıza Düşmanca Bir Tavır Sergiliyorlar!

"Merak ediyoruz; Türk Sağlık Sen'li ehliyet ve liyakat sahibi onlarca arkadaşımız varken bir tanesi bile niçin idareciliğe layık görülmez." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Türk Sağlık Sen Şubesi'nden Yapılan Açıklama;

"15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’nin terörle mücadele verdiği çetin mücadele, iç ve dış güçlerin ülkemizi bölmeye yönelik gayretlerinin karşısında milli birlik ve beraberlik özellikle siyaset kurumu tarafından sıkça vurgulanmaktadır. Bu vurguda kimsenin ayrımcılık yapmaması, özellikle kamuda bu tür ayrımcılık yapanların iyi niyetli olmadığı hatta kripto olarak bile değerlendirileceği ifade edilmiştir."

"Türkiye sevdasını, emeğinin önüne koyan bir sivil toplum örgütünün mensubu olarak bizler; bu anlayışa dikkat ettik ve zedelenmemesi adına gayret gösterdik. Biz böylesine hassas davranırken ne yazık ki bazı idarecilerin hala yandaş sendikacılık sevdasına tutulmalarını, ayrım ve ötekileştirme yapmalarını görmek çok sıkıntılıdır. Sabrımızı zorlayıp, bardağı taşıranlar aynı zamanda Milli birlik ve beraberliğe zarar verdiklerinin farkında mı dırlar ? Böylesine talihsiz bir durum ne yazık ki Kahramanmaraş’ta yaşanmakta ve iş çığırından çıkmış bir haldedir."

"Son olarak Elbistan’da yapılan atamalarda yine ehliyet ve liyakat göz ardı edilmiş yandaş sendikacılık, adam kayırmacılık el üstünde tutulmuştur. Merak ediyoruz Türk Sağlık-Sen ’li ehliyet ve liyakat sahibi onlarca arkadaşımız varken bir tanesi bile yönetici kademelerindeki görevlerden birine niçin layık görülmez. Siz böyle milli birlik ve bütünlük sağlayıp, adaleti tesis edeceksiniz. Kul hakkına girmekten ne zaman korkacaksınız? Bunun hesabını iki cihanda da veremeyeceksiniz. Adaletlerinin terazisini ortadan kaldıran, personel arasında ayrımcılıkta sınırların zorlandığı ve alenen sendikamıza düşmanca bir tavır sergileyen bu şahıslarla ilgili gereği yapılmalıdır."

Devlet Sert Öz Sağlık İş Sendikası'nın Başkanlığına Tekrar Seçildi Devlet Sert Öz Sağlık İş Sendikası'nın Başkanlığına Tekrar Seçildi

"Biz sendikal rekabeti her zaman savunuruz ve isteriz ama ayrımcılık ve ayrıcalık gibi kamu çalışma düzeni ve huzurunu bile bozan uygulamalara asla müsamaha göstermeyiz. Buradan açıkça söylüyoruz ki; hiç kimse idarecilikle sendikacılığı karıştırmasın ve makamını kullanarak bu işlere bulaşmasın. Açıkça ilan ediyorum ki bu kişiler hakkında Ankara’da dahil olmak üzere ilgili yerlere gerekli müracaatlar yapılacaktır. Bu işi yapanları Devletin en yüksek mercilerine kadar ileteceğiz. Bu konuda gerekli başvuruları da yapmak üzere olduğumuzu kamuoyuna duyuruyor, bu dönemde kamuda böyle işlere kalkışarak huzuru bozan ve çalışma barışını zedeleyenlere de fırsat verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür işlere kalkışanlar hakkında gereği yapılmalıdır. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."